Dekanova lista najuspešnejših študentov

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM FOV) vsako leto podeljuje priznanja najbolj uspešnim študentom I. in II. stopnje študijskih programov UM FOV, razvrščenim glede na vrsto, način in letnik študija, ki so v preteklem študijskem letu do zaključka izpitnega obdobja dosegli nadpovprečen uspeh, s katerim so se uvrstili v zgornji rang prvih treh najvišjih porvprečnih ocen v vpisni generaciji ter izpolnjevali osnovni vstopni kriterij.

Vstopni kriterij, ki ga takšen študent mora izpolnjevati je:

  • da študent od svojega prvega vpisa na našo fakulteto ni še nikoli ponavaljal letnika,
  • da ima študent opravljene vse študijske obveznosti za pretekla in tekoče študijsko leto in
  • da njegova skupna povprečna ocena študijskega uspeha celotnega študija dosega najmanj 9,00.