Dekanova lista najuspešnejših študentov

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM FOV) vsako leto podeljuje priznanja najbolj uspešnim študentom I. in II. stopnje študijskih programov UM FOV, razvrščenim glede na vrsto, način in letnik študija, ki so v preteklem študijskem letu do zaključka izpitnega obdobja dosegli nadpovprečen uspeh, s katerim so se uvrstili v zgornji rang prvih treh najvišjih porvprečnih ocen v vpisni generaciji ter izpolnjevali osnovni vstopni kriterij.

Vstopni kriterij, ki ga takšen študent mora izpolnjevati je:

 • da študent od svojega prvega vpisa na našo fakulteto ni še nikoli ponavaljal letnika,
 • da ima študent opravljene vse študijske obveznosti za pretekla in tekoče študijsko leto in
 • da njegova skupna povprečna ocena študijskega uspeha celotnega študija dosega najmanj 9,00.

Skladno z Navodili o podeljevanju priznanja Dekanova lista najbolj uspešnih študentov UM FOV v preteklem študijskem letu, je v nadaljevanju objavljen seznam prejemnikov priznanj za študijsko leto 2017/2018.

 

Dekanova lista najboljših študentov UM FOV 2017/2018

Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
Gregorc Ana MAG redni 1
Radovanovič Tina MAG redni 1
Gašperin Timi MAG redni 1
Perko Bojan MAG izredni 1
Progar Mateja MAG izredni 1
Toman Aljaž MAG redni 2
Kranjc Meta MAG redni 2
Debevc Iztok MAG redni 2
Vidmar Anja UN redni 1
Arh Patrik UN redni 1
Sitar Marinka UN redni 1
Lambić Ana UN redni 3
Guzelj Leja UN redni 3
Prevodnik Tim VS redni 1
Rupnik David VS redni 2
Hrovat Eva VS redni 3
Zavrl Nejc VS redni 3
Jurko Matej VS redni 3
Matičič Nina VS izredni 1
Gantar Mateja VS izredni 1
Žakelj Tanja VS izredni 1
Bregar Gašper VS izredni 1
Arsenijević Goran VS izredni 3

 

Najboljši raziskovalni dosežek študentov v študijskem letu 2017/2018

Priznanja za najboljši raziskovalen dosežek študentov v študijskem letu 2017/2018 prejmejo:

 • Maruša Props, Rebeka Benda, Nensi Sedlašek in Teja Pustotnik, ki so zelo uspešno zaključile delo na projektu Po kreativni poti do znanja 2017 -2020 - Oblikovanje kompetenčnega modela za delovna mesta v podjetju DHL Global Forwarding, d. o. o., pod mentorstvom pedagoških mentorjev izr. prof. dr. Polone Šprajc in prof. dr. Iztoka Podbregarja.

 • David Rupnik, Mark Pralica in Gregor Stare, ki so zelo uspešno zaključili delo na projektu študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 - Model MEPl-ja v visokošolskem prostoru, pod mentorstvom pedagoških mentorjev izr. prof. dr. Polone Šprajc, izr. prof. dr. Alenke Brezavšček in prof. dr. Iztoka Podbregarja.

 • Leto 2016/17
 • Leto 2015/16
 • Leto 2014/15
 • Leto 2013/14
 • Leto 2012/13
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Kranjc Meta MAG redni 1
  Toman Aljaž MAG redni 1
  Debevc Iztok MAG redni 1
  Props Maruša MAG redni 1
  Kozjek Denis MAG redni 1
  Korošec Manca MAG redni 2
  Strojin Špela MAG redni 2
  Potočnik Klavdija MAG redni 2
  Lambić Ana UN redni 2
  Đorđeski Marina UN redni 3
  Radovanovič Tina UN redni 3
  Sašek Blaž UN redni 3
  Rupnik David VS redni 1
  Ribič Matej VS redni 1
  Hrovat Eva VS redni 2
  Bilbija Filip VS redni 2
  Jurko Matej VS redni 2

   

  Najboljši raziskovalni dosežek študentov v študijskem letu 2016/2017

  Priznanja za najboljši raziskovalen dosežek študentov v študijskem letu 2016/2017 prejmejo študentke: Rebeka Benda, Teja Bernot, Lucija Podboršek in Ines Stojanovič, ki so pod mentorstovom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja, izr. prof. dr. Alenke Brezavšček in doc. dr. Polone Šprajc, sodelovale pri projektu Študentski inovativni projekti za družbeno korist v okviru projektnega dela na temo Model zaposlitvenih priložnosti in integracija različnih ranljivih družbenih skupin.

 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Bilbija Filip VS redni 1
  Đorđeski Marina UN redni 2
  Gregorc Ana UN redni 3
  Hrovat Eva VS redni 1
  Korošec Manca MAG redni 1
  Kozjek Denis UN redni 3
  Krhač Eva MAG redni 2
  Lambić Ana UN redni 1
  Loncnar Darko MAG redni 2
  Mujanović Amira MAG redni 2
  Potočnik Klavdija MAG redni 1
  Rant Barbka MAG redni 2
  Stanonik Žan VS redni 2
  Strojin Špela MAG redni 1
  Toman Aljaž UN redni 3

  Najboljši raziskovalni dosežek v študijskem letu 2015/2016

  Priznanja za najboljše raziskovalne dosežke študentov v študijskem letu 2015/2016 prejmejo Maruša Miklavčič, Marcel Potrata in Rok Cilenšek, ki so pod mentorstvom doc. dr. Matjaža Robleka v podjetju Iskra Mehanizmi d.o.o. v okviru raziskovalnega dela proučevali, katere različne simulatorje je primerno uporabiti za izboljšanje dela v proizvodnji za izračunavanje potrebnih kapacitet in v mikrologistiki za obvladovanje materialnih tokov.

 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Berčič Eva MAG redni 2
  Čevka Andraž MAG redni 2
  Gregorc Ana UN redni 2
  Jenko Eva MAG redni 1
  Kejžar Andraž MAG redni 2
  Korošec Manca UN redni 3
  Kozjek Denis UN redni 2
  Loncnar Darko MAG redni 1
  Mujanović Amira MAG redni 1
  Rant Barbka MAG redni 1
  Savšek Nina VS redni 3
  Stojić Igor UN redni 2
  Strojin Špela UN redni 3
  Toman Aljaž UN redni 2
  Žaku Jehoma VS redni 3
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Berčič Eva MAG redni 1
  Čevka Andraž MAG redni 1
  Kejžar Andraž MAG redni 1
  Tvrdy Maja MAG redni 1
  Mrak Lidija MAG izredni 2
  Prevodnik Primož MAG izredni 2
  Vratarič Marija Sabrina MAG izredni 2
  Plesec Špela MAG redni 2
  Potočnik Eva MAG redni 2
  Žuraj Milica MAG redni 2
  Gregorc Ana UN redni 1
  Kozjek Denis UN redni 1
  Stojić Igor UN redni 1
  Toman Aljaž UN redni 1
  Zakrajšek Nina UN redni 1
  Strojin Špela UN redni 2
  Erjavec Marijan UN izredni 3
  Krneta Milijanka UN redni 3
  Vodušek Dare VS izredni 1
  Savšek Nina VS redni 2
  Žaku Jehona VS redni 2
  Turšič Rolland VS izredni 3
  Ilić Suzana VS redni 3
  Mujanović Amira VS redni 3
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Mrak Lidija MAG izredni 1
  Vratarič Marija Sabrina MAG izredni 1
  Ejup Damir MAG redni 1
  Plesec Špela MAG redni 1
  Tavželj Marija MAG redni 1
  Radaković Milan MAG redni 1
  Potočnik Eva MAG redni 1
  Tratnik Metoda MAG izredni 2
  Bešić Zumra MAG izredni 2
  Novak Mateja MAG izredni 2
  Piber Katjuša MAG redni 2
  Blatnik Staša MAG redni 2
  Mlakar Eva MAG redni 2
  Gerdej Tamara MAG redni 2
  Hudoletnjak Dejan UN redni 2
  Krneta Milijanka UN redni 2
  Boštar Mitja UN redni 3
  Boštar Klemen UN redni 3
  Žaku Jehona VS redni 1
  Ilić Suzana VS redni 2
  Mujanović Amira VS redni 2