Dekanova lista najuspešnejših študentov

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru enkrat letno podeljuje priznanja svojim študentom za nadpovprečen študijski uspeh na vpisanem študijskem programu I. in II. stopnje.

***

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru podeljuje priznanja študentom za nadpovprečen študijski uspeh v študijskem letu na:

  • visokošolskih strokovnih študijskih programih (za vse VS programe skupaj),
  • univerzitetnih študijskih programih (za vse UN programe skupaj) in
  • magistrskih študijskih programih (za vse MAG programe skupaj,

s katerimi so dosegli zgornji rang prvih treh najvišjih povprečnih ocen v preteklem študijskem letu ter izpolnjevali vstopne kriterije.

Vstopni kriteriji, ki jih študent mora izpolnjevati, so:

  • da študent od svojega prvega vpisa na študijski program Fakultete za organizacijske vede še nikoli ni ponavljal letnika ali prekinil študija,
  • da ima študent opravljene vse študijske obveznosti za vsa pretekla študijska leta, pri čemer se ne upoštevajo študenti, ki imajo iz predhodnega študija priznane (PR) več kot tri učne enote in
  • da njegova skupna povprečna ocena študijskega uspeha celotnega študija dosega najmanj 9,00.
Več si lahko preberete v priloženih navodilih o podeljevanju priznanj.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.