Center za informatiko in informacijske tehnologije

 Centru za informatiko in informacijske tehnologije skrbimo za nemoteno delovanje IT na fakulteti. Naša dejavnost pokriva naslednja področja:

  • komunikacijska omrežja,
  • računalniške učilnice,
  • strežniki in ostala oprema,
  • razvoj in podpora IT rešitev,
  • tehnična podpora uporabnikom,
  • svetovanje pri nakupu opreme in
  • skrb za vključenost fakultete v internet.

Vodja centra za informatiko in informacijske tehnologije: Ana Kranner Porenta

Vzdrževalec računalniške opreme: Aljaž Murko

Ostali kontaktni podatki: 


Povezave:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.