Tekmovanja v reševanju študije primera

 

Vabilo k udeležbi na decembrski šoli reševanja študije primera in 

Case Study FOV tekmovanja 2019

Kratek povzetek o poteku tekmovanja in fotogalerijo lahko najdete na tej povezavi.

 

Kratek opis

Študenti Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja decembrska šola reševanja študije primera (case study) je priložnost, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov Fakultete za organizacijske vede. Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa.

 

Pridobljene kompetence

• Ustno in pisno izražanje 

• Sposobnosti javnega nastopanja

• Argumentacijske in retorične veščine

• Analiza / razkroj problema in iskanje rešitev

• Obvladovanje virov (kadri, stroški, ipd.)

• Delo pod časovnim pritiskom

• Kreativni pristopi k reševanju problemov

 

Čas in trajanje

Decembrska šola reševanja študije primere bo potekala 9. in 10. decembra 2019, v sklopu katere se udeležencem predstavi »case study« metodo in ostala znanja s katerimi se pripravi učinkovita rešitev na podan problem iz okolja.  

Tekmovanje v reševanju študije primera bo potekalo 13. decembra 2019 in se ga lahko udeležijo skupine študentov (4-5), ki razmišljajo kreativno in so pripravljeni v času svojega študija pridobiti dodatne kompetence, ki jim bodo pomagale na njihovi nadaljnji karierni poti. 

 

Pomembni datumi

4. 12. 2019: Rok za oddajo prijave (prijavni obrazec)

9. 12. in 10. 12. 2019: Decembrska šola (dvodnevno izobraževanje, na katerem boste spoznali metodo študije primera in pridobili znanja iz javnega nastopanja, timskega dela, vodenja, argumentacije in organizacijskih sprememb)

10. 12. 2019: Podjetje predstavi svoj problem, sledi reševanje v ekipah

13. 12. 2019: Tekmovanje  - predstavitve rešitev in podelitev nagrad

 

Lokacija

Študija primere bo potekala v predavalnicah na sedežu Fakultete za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a v Kranju.

 

Skupine študentov                                                                                               

Na decembrski šoli reševanja študije primere (case study) lahko sodeluje največ osem (8) skupin študentov. Vsaka posamezna skupina lahko šteje najmanj štiri (4) in največ pet (5) študentov. 

Izpolnjen prijavni obrazec lahko pošljete na elektronski naslov karierni.fov@um.si .

 

Prijavni obrazec: prijavnica_case_study_decemberska_sola_2019.pdf

 

Program:

Podroben program izobraževanja ter tekmovanja bo objavljen v kratkem.

 

Organizacijski odbor: 

• Petra Gorjanc, Karierni center UM FOV (kariernicenter@fov.uni-mb.si

• Nina Pfeifer Pušnik, Karierni center UM FOV (kariernicenter@fov.uni-mb.si)

• Polona Šprajc, Prodekanja za izobraževalno dejavnost UM FOV (polona.sprajc@um.si

• Vito Vodenik, Prodekan za študentska vprašanja UM FOV (prodekan.fov@student.um.si)

• Aljaž Ferencek, Moderator decembrske šole in tekmovanja (aljaz.ferencek@student.um.si

• Monika Ribič, Vodja ocenjevalne komisije (monika.ribic@student.um.si

 

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Karierni center
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

tel: 04  23 74 245 ali 04  23 74 267
e-pošta: karierni.fov@um.si 

__________________________________________________________________________________________________

 

Arhiv

Seznam tekmovanj v reševanju študije primera: