Mobilnost

Študent lahko del svojih študijskih obveznosti (npr. nekatere predmete) opravi na:

Študent lahko opravi prakso (strokovno usposabljanje) v organizaciji v kateri izmed držav, ki so vključene v program Erasmus+.

Za dodatne informacije se obrnite na Erasmus + koordinatorki:

  • doc. dr. Jasmina Žnidaršič
  • asist. Marina Dežman, mag.

dosegljiva na naslovu erasmus.fov@um.si.

ECTS koordinator za izbirnost med članicami UM in za nacionalno mobilnost:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.