Mobilnost

Študent lahko del svojih študijskih obveznosti (npr. nekatere predmete) opravi na:

Študent lahko opravi prakso (strokovno usposabljanje) v organizaciji v kateri izmed držav, ki so vključene v program Erasmus+.

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorje:

doc. dr. Marjan Senegačnik
ECTS koordinator za izbirnost med članicami UM in za nacionalno mobilnost

ass. mag. Maja Zajec
Erasmus+ koordinator

doc. dr. Uroš Rajkovič
Erasmus+ koordinator

ali nam pišite na erasmus@fov.uni-mb.si