Mojca Bernik

Intervju ob 60 letnici Fakultete za organizacijske vede UM s predstojnico Katedre za kadrovske in izobraževalne sisteme UM FOV, doc. dr. Mojco Bernik


Mojca Bernik

»Smernice na področju trga dela kažejo, da bodo zaposleni v prihodnosti soočeni z različnimi izzivi, ki jih bodo reševali s širših zornih kotov. Več znanja, več izkušenj je osnova za uspešno gradnjo kariere posameznikov. Povezava kadrov, informatike in tehnologije je ključ do reševanja problemov v gospodarstvu.«


Začetki sodelovanja doc. dr. Mojce Bernik s Fakulteto za organizacijske vede UM segajo v študijsko leto 1992/1993, ko se je vpisala na študij informatike in ga v roku, tudi uspešno zaključila. Za uspešno delo na dodiplomskem študiju je takrat prejela tudi nagrado Andreja Perlacha, ki se podeljuje študentov Univerze v Mariboru za njihovo uspešno delo. To ji je dalo zagon za podiplomski študij, ki se ga je lotila z veliko vnemo. Študijsko pot je najprej nadaljevala na magistrskem, nato na doktorskem študiju, ter se na fakulteti zaposlila kot asistentka na kadrovsko informacijskem področju. Pri raziskovanju omenjenega področja ji je bil v veliko podporo njen prvi mentor prof. dr. Vladislav Rajkovič, ki ji je na osnovi interdisciplinarnega znanja s področja kadrov in informacijske tehnologije pomagal razvijati področje kadrovskih informacijskih sistemov. Po več letih proučevanja obeh področij se je kasneje odločila samo za kadrovsko področje pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Florjančiča, na katerem je danes docentka, nosilka številnih predmetov s področja kadrovskega managementa in predstojnica Katedre za kadrovske sisteme. V svoji karieri je sodelovala na mnogih projektih, je mentorica številnim diplomantom pri pisanju njihovih zaključnih nalog in je avtorica ter soavtorica monografij, strokovnih in znanstvenih člankov iz področja kadrovskega managementa. Svoja znanstvena in strokovna dognanja vedno rada predstavi na različnih konferencah doma in v tujini, priznanje študentov za najboljšo profesorico, ki ga je leta 2015 prejela od študentov FOV UM, pa ji daje zagon za nadaljnje delo in raziskovanje področja, ki ga proučuje.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

V trajnem spominu mi ostaja izjemna povezanost med študenti in profesorji, ki med seboj vedno konstruktivno sodelujejo in se znajo pošaliti na svoj račun. Selitev v nove prostore fakultete je pomemben, neizbrisljiv mejnik, ki omogoča nadstandardno kvaliteto dela in razvoj zaposlenih, kot tudi študentov. Pri tem bi izpostavila vsakoletne razstave akademskih slikarjev, ki so se odvijale v novih prostorih in ki so predstavljale most med znanostjo in umetnostjo ter nas vzpodbujale tudi v lastni ustvarjalnosti.

Zaupajte nam, kakšno zanimivo anekdoto v zvezi z vašim sodelovanjem na fakulteti.

Anekdota, ki se mi vsakih nekaj let ponovi gre nekako... Študent si me izbere za mentorico, začneva delati in vse poteka gladko, se srečujeva in izmenjujeva e - sporočila. Potem pa mu po e-pošti vrnem komentarje na diplomo in nič... nič se ne zgodi kakih 6 mesecev. Po 6 mesecih v petek popoldne ob približno 17. uri prejmem sporočilo s popravki. Sem si rekla, končno je kandidat nazaj, dela. Potem pa v ponedeljek ob 7. uri zjutraj prejmem el. sporočilo z vsebino: »Že v petek sem vam poslal popravljeno nalogo, kdaj boste končno pregledali in podali komentarje?« V takih primerih se zgolj nasmehnem in si dovolim privoščiti prost vikend.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Prihodnost razvoja fakultete vidim v njeni interdisciplinarnosti. Smernice na področju trga dela kažejo, da bodo zaposleni v prihodnosti soočeni z različnimi izzivi, ki jih bodo reševali s širših zornih kotov. Več znanja, več izkušenj je osnova za uspešno gradnjo kariere posameznikov. Povezava kadrov, informatike in tehnologije je ključ do reševanja problemov v gospodarstvu. Zato menim, da je prihodnost fakultete svetla, saj s svojimi področji uspešno povezuje teoretična spoznanja s konkretnimi problemi v okolju.

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.