Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa:

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta:

 • diplomirani organizator poslovnih sistemov (VS), 
  diplomirana organizatorka poslovnih sistemov (VS)

        (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2018/19 dalje);
 

 • diplomirani organizator (VS), diplomirana organizatorka (VS)

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2017/18)
   

Trajanje: študij traja 3 leta oz. 6 semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega organizatorja poslovnih in delovnih sistemov, ki:

 • razume poslovanje in inženiring v poslovnih in delovnih sistemih,
 • uspešno izvaja in se prilagaja delu v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji, pri tem uporablja inženirske principe sodobnih okolij,
 • uporablja in razvija metode in tehnike za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces.
 • Opis
 • Predmetnik 2022/23
 • Predmetnik 2023/24
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant visokošolskega strokovnega programa Inženiring poslovnih sistemov je usposobljen za:

  • operativno postavljanje, obvladovanje in vzdrževanje temeljnega - transformacijskega procesa v okolju, kjer deluje (za poslovne in produkcijske sisteme je to gradnja oz. inženiring procesov),
  • organiziranje in inženiring procesov za razvoj proizvodov (izdelkov in/ali storitev),
  • organiziranje in inženiring procesov planiranja in vodenja proizvodnje izdelkov in/ali storitev,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov, namenjenih za proizvodnjo izdelkov in/ali storitev,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov projektnega vodenja,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov kontrole kakovosti,
  • optimiranje normativov za delo, materiale, delovna sredstva, roke, tolerance itd. v inženirskih sistemih,
  • vzdrževanje organizacije integralnih in parcialnih poslovnih in delovnih sistemov,
  • predvidevanje in razporejanje opreme in sredstev za delo,
  • organiziranje transporta,
  • opredeljevanje enotnih standardov za inženiring in proizvodnjo izdelkov ter storitev,
  • nadzor učinkovitosti inženiringa poslovnih in produkcijskih sistemov,
  • ugotavljanje delovnih prispevkov skupin, timov oz. enot,
  • motiviranje zaposlenih za uspehe pri delu,
  • inovacije,
  • obvladovanje osnov inženirskih sistemov in varstvo okolja,
  • smotrno uporabo informacijske tehnologije za podporo temeljnemu - transformacijskemu procesu itd.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti uporabe in razvoja metod in tehnik za uspešen in učinkovit inženiring v poslovnih in produkcijskih sistemih.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Osnove kvantitativnih metod I J. Jerebic 7 90
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Osnove poslovodenja   M. Marič 6 63
  Osnove prava A. Igličar 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 6 78
  Organizacija in management P. Šprajc 8 75
  Kadrovski management M. Bernik 7 63
  Osnove naravoslovja in tehnologije M. Senegačnik 8 63
  Osnove kvantitativnih metod II J. Jerebic 7 78

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Metode in tehnike projektnega dela T. Kern 8 69
  Management proizvodnega sistema D. Mežnar 8 69
  Razvoj produktov in produkcijskih procesov B. Urh 7 66
  Osnove kvantitativnih metod III A. Brezavšček, M. Urh 7 66
  Ergonomija Z. Balantič 6 66
  Inženiring kakovosti D. Maletič 6 66
  Tveganja in krizni management T. Ivanuša 6 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Računalniški sistemi in komunikacije G. Lenart 6 66
  Poslovne programske rešitve G. Lenart 6 66
  Mikrologistični procesi M. Urh 6 66
  Management oskrbovalnih mrež za izdelke in storitve D. Mežnar 6 66
  Marketing G. Vukovič 6 66

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Organizacija produkcijskih procesov B. Urh 6 63
  Inženiring zanesljivosti in razpoložljivosti A. Brezavšček 6 63
  Management vzdrževanja D. Maletič 6 63
  Okoljevarstveni inženiring M. Senegačnik 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Strokovna praksa G. Vukovič 20 10
  Diplomsko delo M. Bernik, A. Brezavšček 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmetnik Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Uvod v poslovno načrtovanje M. Marič 6 63
  E-poslovanje G. Lenart 6 63
  Sistemi za podporo odločanju U. Rajkovič 6 63

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

   

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.