Intervjuji - 60 let razvoja organizacijskih ved

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v letu 2018 praznuje 60 let razvoja organizacijskih znanosti. Eden izmed načinov dobrega sodelovanja z notranjim in zunanjim okoljem je tudi predstavitev trenutnega in preteklega dela.

S tem namenom smo se na fakulteti odločili, da v sliki in besedi skozi leto 2018 in tudi naprej, na spletni strani fakultete predstavljamo kratke predstavitve ljudi, ki so in bodo zaznamovali vsebino dela Fakultete za organizacijske vede.


Zvone Balantič

»60 let tradicije pomeni dediščino, ki jo je potrebno spoštovati in negovati. To nas ne sme uspavati pri vključevanju v povsem nove načine družbenega sporazumevanja in prepoznavanja v teh okoljih. Pri sodobnih izzivih je potrebno slediti novim trendom, toda vse deležnike je potrebno spomniti na bazična znanja, ki izhajajo iz naših tradicionalnih področij.«


Mojca Bernik

»Smernice na področju trga dela kažejo, da bodo zaposleni v prihodnosti soočeni z različnimi izzivi, ki jih bodo reševali s širših zornih kotov. Več znanja, več izkušenj je osnova za uspešno gradnjo kariere posameznikov. Povezava kadrov, informatike in tehnologije je ključ do reševanja problemov v gospodarstvu.« 


Vanja Borovac

»Za prihodnost Fakultete za organizacijske vede se ni bati. Šest desetletij je lepa doba in v tem času ste se "usidrali" v življenje Gorenjske, Univerze v Mariboru in slovenskega gospodarstva.«

 


Alenka Brezavšček

»Ob visokem jubileju je prav, da se spomnimo tudi tistih sodelavcev, ki jih je v zadnjih letih iz naše sredine iztrgala kruta usoda in so bili zame ne le odlični sodelavci, pač pa tudi zelo dobri prijatelji.«

 


Marko Ferjan

»FOV je v svoji zgodovini pomembno prispevala k razvoju lokalnega okolja. V zadnjem desetletju je pokazala, da je sposobna preživetja in razvoja tudi v najtežjih okoliščinah. Sredi največje krize smo kljub menjavi generacije profesorjev izkazali sposobnost sodelovanja z drugimi fakultetami, z ministrstvi, mednarodnimi partnerji v mednarodnih projektih in eminentnimi ustanovami.«


Jože Gričar

»Od ranih začetkov je bil program te fakultete usmerjen v povezovanje ljudi in tehnologije za organiziranje procesov. Zato je njena prihodnost obetavna. S svojimi diplomanti, specialisti za celostne e-rešitve, bo še naprej prispevala k uspešnemu in učinkovitemu razvoju tistih organizacij, ki jih bodo zaposlovale.«


Tomaž Kern

»Fakulteta za organizacijske vede ponuja znanja, ki so ob prehodu v industrijo 4.0 in v času vsesplošne digitalne preobrazbe nujne. To so znanja o ljudeh, informacijski podpori in procesih.«

 


Romana Lesjak

»S sodelavkami v referatu smo si enotne, da je posebno zadovoljstvo, občutek, da je študent iz našega referata odšel zadovoljen, četudi, zaradi upoštevanja predpisov, nismo ugodile vsaki njegovi želji.«

 


Tone Ljubič

»V trajnem spominu mi bo najbolj ostala borba za izgradnjo nove stavbe na Zlatem polju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.«


Janez Mayer

»FOV je s svojim jedrnim programom še vedno edinstvena v evropskem in svetovnem prostoru, njen razvoj pa vidim zlasti v še večji interdisciplinarnosti.«

 


Borut Mihelič

»Prihodnost razvoja FOV je v prvi vrsti vsekakor odvisna od njenih zaposlenih. Njihova strokovnost, polet, nesebičnost in široko spoštovanje do vsega, bodo ključni nosilci razvoja.«

 


Tone Perčič

»Težko je današnjim študentom, ki povsem brez težav in ob številnih spodbudah odhajajo na študij in specializacijo v tujino razložiti, da je bilo včasih kaj takega povsem nepojmljivo, celo nezaželeno.«

 


Darjan Petrič

»Globalizacija in vrtoglavi tehnološki razvoj od vseh fakultet, ne samo slovenskih, zahtevajo izredno dinamiko, odzivnost in promptnost pri prilagajanju študijskih programov.«

 


Vladislav Rajkovič

»Sodobni trendi digitalizacije, umetne inteligence, obsežnih podatkov, industrije 4.0 ipd. so pisani na kožo organizacijskim vedam in s tem naši fakulteti. To niso teme zgolj računalništva, ekonomije, sociologije in drugih posameznih ved. Gre za integracijo različnih ved, ki spreminjajo praktično vse procese.«


Polona Šprajc

»Tradicija in bogata zgodovina, dediščina vseh, ki so kakorkoli prispevali, da danes lahko delamo, razvijamo in ustvarjamo na plečih preteklih dosežkov je nekaj, kar nas evidentno loči od ostalih fakultet, ki kot mladostnice prihajajo na trg izobraževanja.«


Drago Vuk

»Želim, da bi bila častitljiva obletnica fakultete vzpodbuda za nadaljnji razvoj in napredek! Tako na raziskovalnem in pedagoškem področju kot na področju sodelovanja s strokovnjaki iz neposredne realne prakse.«

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.