Anketa o zaposljivosti diplomantov UM FOV

 

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru smo pripravili Anketo o zaposljivosti diplomantov UM FOV, zato vabimo vse diplomante, ki so končali študij na naši fakulteti po letu 2017, da izpolnijo omenjeno anketo: https://1ka.arnes.si/a/538.

Anketne vprašalnike smo posredovali našim diplomantom tudi na njihove elektronske naslove, s katerim razpolagamo v skladu z GDPR uredbo.

Rezultati ankete nam bodo podali povratne informacije o položaju diplomantov na trgu dela, njihovi prvi zaposlitvi in značilnostih njihovih zaposlitev nasploh, kar nam bo v veliko pomoč pri evalvaciji naših študijskih programov. 

V kolikor ste diplomirali na fakulteti po letu 2017 ste vljudno vabljeni k izpolnjevanju anonimnega anketnega vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/538

 

Za več informacij se obrnite na sodelavke Kariernega centra: karierni.fov@um.si