Cenik študija

Upravni odbor Univerze v Mariboru je na svoji 21. redni seji, dne 26. 1. 2023  sprejel cenik storitev in šolnino za študijsko leto 2023/24

Za plačilo šolnine in ostalih prispevkov (tudi prispevki ob vpisu) PREJMETE UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG skupaj z RAČUNOM in sicer po OPRAVLJENI STORITVI (po vpisu, po opravljenem izpitu, itd.). 

ROK PLAČILA je praviloma 8 DNI od izstavitve računa, če na računu ni navedeno drugače. Pri plačilu računa mora plačnik OBVEZNO navesti SKLIC, ki je naveden na računu oz. na priloženem univerzalnem plačilnem nalogu.

Cenik šolnin ter stroškov povezanih s študijem za študijsko leto 2024/25 je objavljen na spletnem naslovu: Financiranje študija (um.si)

Možnosti plačila šolnine

Študent podpiše Pogodbo o izobraževanju s fakulteto, ki jo s strani fakultete prejme skupaj z vabilom na vpis. Šolnina se plačuje na osnovi izstavljenega računa po vpisu.

  • Plačnik - podjetje poravna šolnino v enem obroku za letnik. Študent mora ob vpisu predložiti Izjavo plačnika o plačilu šolnine, izjava je obvezna priloga pogodbe.
  • Samoplačnik poravna šolnino za letnik v dveh obrokih (prvega po vpisu, drugega v mesecu marcu), v tem primeru mora priložiti Izjavo poroka, ki mora biti overjena pri notarju ali  na upravni enoti. Šolnino lahko poravna tudi v enem obroku za letnik s pripadajočim 5 % popustom.

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.