Inštitut za organizacijo in management

Inštitut za organizacijo in management, ki deluje v okviru Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, že od same ustanovitve leta 1975 spodbuja in podpira raziskovalno razvojne naloge s področja organizacije in kadrovske funkcije. S časom se je inštitut razvijal in razširil svoje aktivnosti tudi na področje poslovnih in delovnih sistemov ter informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja. Nadaljnji razvoj sledi jasni viziji in poslanstvu inštituta, ki se odraža v nacionalnih in mednarodnih projektih ter v spodbujanju prenosa znanja iz raziskovalnih v gospodarske in druge organizacije. Inštitut spodbuja tudi sodelovanje študentov, raziskovalcev in gospodarstvenikov na skupnih raziskovalno-razvojnih projektih. V okviru Raziskovalnega centra, ki deluje znotraj inštituta, so organizirani raziskovalno razvojni laboratoriji in eCenter. Inštitut izdaja revijo za management, informatiko in kadre z naslovom Organizacija. Poleg tega organizira tudi vsakoletne mednarodne znanstvene konference s področja managementa, informatike in elektronskega poslovanja.

Že ob ustanovitvi Višje kadrovske šole leta 1959 so se pojavile potrebe po uvedbi raziskovalnih nalog s področja delovanja organizacije in kadrovske funkcije. S pojavljanjem novih potreb po znanju in s tem tudi po raziskavah je bila leta 1965 ustanovljena Višja šola za organizacijo dela. Raziskovalno področje se je začelo širiti tudi na, za tiste čase, čisto novo področje računalništva. Ko je bil leta 1974 uzakonjen študij na drugi stopnji, se je šola preoblikovala v Visoko šolo za organizacijo dela. S tem se je pokazala tudi potreba po bolj organizirani raziskovalni dejavnosti. Zato je bil naslednjega leta ustanovljen Inštitut za organizacijo in management.

Danes Inštitut za organizacijo in management združuje Raziskovalni center z nekaj manj kot 40 registriranimi raziskovalci, ki delujejo v laboratorijih in v centru za empirično proučevanje organizacij (CEPO).

Raziskovalni center

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.