Katedra za metodologijo

Katedra za metodologijo se poleg tekočih študijskih zadev ukvarja z vprašanji, kako študentom podati znanja s področja metodologije na čim enostavnejši in privlačnejši način. Seveda pa pri tem polaga veliko pozornost praktični uporabnosti metodoloških znanj.

Poleg tega je naloga katedre, da skrbi za vzgojo mlajših pedagoških in raziskovalnih sodelavcev.

Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  • red. prof. dr. Anja Žnidaršič
  • doc. dr. Janja Jerebic
  • asist. Anja Kozinc
  • izr. prof. dr. Davorin Kofjač
  • viš. pred. dr. Marko Urh

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.