Katedra za metodologijo

Katedra za metodologijo se poleg tekočih študijskih zadev ukvarja z vprašanji, kako študentom podati znanja s področja metodologije na čim enostavnejši in privlačnejši način. Seveda pa pri tem polaga veliko pozornost praktični uporabnosti metodoloških znanj.

Poleg tega je naloga katedre, da skrbi za vzgojo mlajših pedagoških in raziskovalnih sodelavcev.

Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  • izr. prof. dr. Anja Žnidaršič
  • doc. dr. Janja Jerebic
  • asist. Gregor Rus
  • izr. prof. dr. Davorin Kofjač
  • viš. pred. dr. Marko Urh