Ponudba praks

Eden izmed ciljev kariernega centra je tudi navezati stik s številnimi slovenskimi podjetji in zavodi ter pomagati pridobiti prakse oz. praktično usposabljanje za študente UM FOV.

Kako se prijavim?

Zainteresirani študenti pošljite el. sporočilo na el. naslov: karierni.fov@um.si v katerega priložite kratek življenjepis ter reference in vaš željeni termin opravljanja prakse. Mi vas bomo v čimkrajšem možnem času seznanili z vsemi podrobnostmi.

Ponudba praks na UM FOV:

DELODAJALEC

ŠTEVILO MEST

PROFIL ŠTUDENTA

KDAJ

PROSTO

PRIJAVA

NAVODILA

Agencija Agado d.o.o.

2

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Agencija Agado d.o.o.

2

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Biotehniški center Naklo

3

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Biotehniški center Naklo

1

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Biotehniški center Naklo

3

študent/ka
OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Gorenje gospodinjski aparati d.d.

1

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Gorenje gospodinjski aparati d.d.

1

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Gorenje gospodinjski aparati d.d.

1

študent/ka
OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Iskra Mehanizmi d.o.o.

1

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Iskra Mehanizmi d.o.o.

3

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Iskra Mehanizmi d.o.o.

1

študent/ka
OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

MIT informatika d.o.o.

2

študent/ka OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Optiweb d.o.o.

3

študent/ka OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

RRC Računalniške storitve, d.o.o.

3

študent/ka OM IS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod RS za transfuzijsko medicino

2

študent/ka OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod RS za transfuzijsko medicino

1

študent/ka OM PDS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod - Kongresnoturistični urad

1

študent/ka OM KIS

štud. leto 2019/20

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

 

30. september 2019

 
Povabilo k sodelovanju študentov z organizacijo AJPES: praktično usposabljanje v Ljubljana v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES (dodano 8.5.2020) 
Povabilo k sodelovanju -  celotno besedilo: povabilo_-_vkljucevanje_studentov_informatike_fov_kr_-_ajpes.pdf  Prijavnico pošljite na naslov gp@ajpes.si do 15. 6. 2020 (prijavnica naj vključuje tudi kratek opis aktivnosti za motivacijo študenta za podjetniške in druge obštudijske dejavnosti ter motivacijo za sodelovanje v AJPES). Strokovne službe bodo pred odločitvijo o možnosti sodelovanja v AJPES s kandidati opravile razgovor.

Za več informacij v zvezi z opravljanjem strokovne prakse se obrnite na:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Karierni center 
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

tel: +386 (0)4  23 74 245
e-pošta: karierni.fov@um.si 

1. nadstropje, kabinet 207