Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Brez aktivnosti te službe se na fakulteti ne more nihče zaposliti niti opravljati kakšne druge dejavnosti. Tu poskrbijo za:

  • ustrezne pogodbe rednih in gostujočih profesorjev,
  • postopke habilitacije,
  • napredovanja zaposlenih,
  • izvedbo vseh javnih naročil ter
  • spremljajoče aktivnosti, vezane na delovanje organov fakultete, kot so senat in njegove komisije, akademski zbor, študentski svet, poslovodni odbor.

 

Kontakt: Barbara Grabec

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.