Prijava/vpis - dodiplomski študij

INFORMATIVNI DNEVI

  • petek, 14. februar 2020 ob 10. in 15. uri
  • sobota, 15. februar 2020 ob 10. uri

v prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55 a, Kranj, predavalnica 111 (pritličje)

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

PRIJAVA:

Prvi prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2020, vpis: od predvidoma 27. julija do 17. avgusta 2020 (sprejete kandidate bomo na vpis povabili pisno).

Drugi prijavni rok (v primeru prostih mest): 20. do 28. avgust 2020

Navodila za izpolnjevanje prijave

Oddaja prijave eVŠ

Opomba

Kandidatom v spodnjih alinejah svetujemo, da se za podrobne informacije čimpreje obrnete na Referat za študente:

  • kandidati, ki študija na nebolonjskem študiju niso zaključili in ga želijo dokončati na bolonjskem študijskem programu
  • kandidati, ki so že oz. bodo v tem študijskem letu diplomirali na višjestrokovnih študijskih programih 
  • kandidati, ki želijo menjati študijski program

KONTAKTI