Prijava/vpis - dodiplomski študij

 

RAZPIS ZA VPIS VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 bo objavljen v začetku meseca februarja 2021.

INFORMATIVNI DNEVI

  • petek, 12. februar 2021 
  • sobota, 13. februar 2021 

Način izvedbe dogodka bo objavljen naknadno.

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2021/2022 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih 

 

Arhiv - prijava in vpis v študijsko leto 2020/2021

Podrobne informacije in navodila o prijavno vpisnem postopku so objavljene v splošnih določilih razpisa:

Oddaja prijave eVŠ - prijava poteka izključno elektronsko

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.​

 

Cenik in načini plačevanja šolnine