Prijava/vpis - dodiplomski študij

 

PRIJAVA

Rok za zapolnitev še prostih mest poteka od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure (EVŠ prijava).

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave vključno z vsemi prilogami v EVŠ je 24. september 2021 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo SLO državljani in državljani držav EU:

  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Več informacij:https://moja.um.si/novice/Strani/dodiplomski_razpis_rok_za_zapolnitev_mest_2021.aspx

V roku za zapolnitev prostih mest razpisujemo naslednje študijske programe:

univerzitetni študijski programi – redni način študija:

 - Inženiring poslovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

in

visokošolski strokovni študijski programi – izredni način študija:

- Inženiring poslovnih sistemov
- Organizacija in management informacijskih sistemov
- Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
- Krizni management

Prijava in oddaja dokumentacije EVŠ

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.​

VPIS

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis, takoj po zaključenem prijavnem postopku.

Vpis bo predvidoma potekal v ponedeljek, dne 27. 9. 2021 ob 16. uri (podrobne informacije bodo zapisane v vabilu).

Vpis mora biti  v celoti zaključen, najkasneje do 30. septembra 2021.

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.