Prijava/vpis - dodiplomski študij

 

 

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

PRIJAVA:

Prvi prijavni rok: do 18. 3. 2020, podaljšan  do 9. 4. 2020; vpis: od predvidoma 27. julija do 17. avgusta 2020 (sprejete kandidate bomo na vpis povabili pisno).

Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Podaljšanje prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.

 

Drugi prijavni rok (v primeru prostih mest): 20. do 28. avgust 2020

Navodila za izpolnjevanje prijave

Oddaja prijave eVŠ

Opomba

Kandidatom v spodnjih alinejah svetujemo, da se za podrobne informacije čimpreje obrnete na Referat za študente:

  • kandidati, ki študija na nebolonjskem študiju niso zaključili in ga želijo dokončati na bolonjskem študijskem programu
  • kandidati, ki so že oz. bodo v tem študijskem letu diplomirali na višjestrokovnih študijskih programih 
  • kandidati, ki želijo menjati študijski program

KONTAKTI