Prijava/vpis - dodiplomski študij

 

INFORMATIVNI DNEVI

  • četrtek, 16. maj 2024 ob 16. uri
  • torek 20. avgust 2024 ob 16. uri.

Več o programu informativnih dni, študijskih programih FOV UM ter podrobnosti o študiju na FOV UM boste našli na Študiraj na FOV (um.si)

 

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 - splošna določbe

Razpis študijskih programov Fakultete za organizacijske vede

PRIJAVA

Drugi prijavni rok bo potekal od 21. avgusta 2024 do 27. avgusta 2024.

Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko in sicer preko portala EVŠ:

Prijava eVŠ (e-prijava)

Navodila za izpolnjevanje prijave

 

POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI

V  prijavno-sprejemnih  postopkih  za  študijsko  leto 2024/2025  prijavitelji/-ce vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6.točko in v prilogi 4. splošnih določb razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

VPIS

Vpis sprejetih kandidatov po prvem prijavnem roku: od 23. julija do najkasneje 16. avgusta 2024. Podrobnješe informacije o vpisu bodo sprejeti kandidati prejeli z vabilom za vpis. 

 

DRUGE KORISTNE INFORMACIJE

Cenik šolnin ter stroškov povezanih s študijem za študijsko leto 2024/25 je objavljen na spletnem naslovu: Financiranje študija (um.si)

Fakulteta za organizacijske vede izvaja pedagoški proces na sedežu fakultete v Kranju in je članica Univerze v Mariboru. Vabimo vas tudi na povezavo moja.UM, kjer boste našli še vrsto zanimivih in koristnih informacij.

 

KONTAKTI

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za klice iz tujine.

Za vsebinska vprašanja, Referat za študentske zadeve: vs.fov@um.si, un.fov@um.si.

Opomba

Kandidatom, v primeru spodaj naštetih alinej svetujemo, da se za podrobne informacije čimpreje obrnete na Referat za študente:

  • kandidati, ki študija na nebolonjskem študiju niso zaključili in ga želijo dokončati na bolonjskem študijskem programu
  • kandidati, ki so že oz. bodo v tem študijskem letu diplomirali na višjestrokovnih študijskih programih 
  • kandidati, ki želijo menjati študijski program
  • druge specifične situacije

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.