Prijava/vpis - dodiplomski študij

RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 BO OBJAVLJEN V PRVIH DNEH MESECA FEBRUARJA 2020.

 

Arhiv študijsko leto 2019/2020

Prijava poteka izključno preko portala EVŠE-prijava.

Navodila za izpolnjevanje prijave

Podrobne informacije in navodila o prijavno vpisnem postopku so objavljene v splošnih določilih razpisa:

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.