Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Sodobno delovno okolje v vsaki organizaciji zahteva poznavanje in razumevanje poslovnih in produkcijskih okolij ter inženirskih sistemov v najširšem smislu. Izvajanje nalog v okviru ključnih operativnih in vodstvenih delovnih mest zahteva interdisciplinarni pristop, kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov.

Video predstavitev študijskih programov s področja Inženiringa poslovnih sistemov

Zakaj bom kot diplomant programa Inženirnig poslovnih sistemov zanimiv za delodajalce

Mnenja študentov o programu Inženiring poslovnih sistemov

Prijava za študij na program Inženiring poslovnih sistemov

Aktualne informacije o dogajanju v Laboratoriju za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov si lahko ogledate na instagramu: https://www.instagram.com/umfov_lipps/

Cilj študijskih programov, za katere skrbi Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov (KIPPS), je izobraziti študente za:

  • poznavanje in razumevanje poslovnih in produkcijskih okolij ter inženirskih sistemov,
  • uporabo in razvoj inženirskih metod in tehnik pri gradnji, organizaciji in vodenju sistemov,
  • kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov,
  • kompetentno vodenje inženirskih poslovnih in produkcijskih sistemov.

Diplomanti študijskih programov razumejo inženiring sistemov in so sposobni obvladovati poslovne, delovne in organizacijske procese na vseh nivojih organizacije. Obvladujejo znanja iz področja planiranja, vodenja projektov, razvoja proizvodov, ergonomije, racionalizacije inženirskih sistemov, varstva okolja, managementa kakovosti, trajnostnega razvoja, itd.

Diplomanti znajo organizirati procese, obvladovati logistiko poslovnih in produkcijskih sistemov, obvladovati njihovo učinkovitost, motivirati zaposlene za trajnostni razvoj odlične organizacije in skrbeti za humanizacijo in racionalizacijo poslovnih in produkcijskih okolij.

Vrste in stopnje študija študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov:

Dodiplomski študij (1.stopnja)

Podiplomski študij

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.