Študenti o programu Inženiring poslovnih sistemov

Vtisi študentov o programu Inženiring poslovnih sistemov

Rok Cilenšek, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Sam se v svoji družbi strojnikov, ekonomistov ipd. trudim, da jim predstavim moj študij v nestereotipni luči. Glede na to, da se velikokrat s strojniki pogovarjamo kar o "njihovih" temah mislim, da počasi razumejo, da na našem faksu pridobimo uporabno znanje.

Maruša Miklavčič, študentka programa Inženiring poslovnih sistemov
Profesorji so zaslužni, da sem prvič vstopila v podjetje in imela možnost, da spoznam kako v realnem svetu potekajo procesi o katerih smo se na fakulteti teoretično učili.

Nina Erjavc, študentka programa Inženiring poslovnih sistemov
Med predavanji smo vedno lahko zastavljali kakršna koli vprašanja ali podali mnenje, tudi kritiko. Na voljo za vprašanja, mnenja ali pomoč pa so bili profesorji vedno tudi po predavanjih, na govorilnih urah ali po mailu. Vedno so bili pripravljeni podati še dodatna znanja, ki recimo niso bila predvidena v učnem načrtu/vsebini.

Marcel Potrata, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Študentje pridobimo kompetence na velikem številu področij: ekonomija, pravo, oskrbovalne verige, delo s programi, ki so ali splošnega, ali bolj poglobljenega značaja, vendar hitro predstavljajo prednost pred iskalci zaposlitve z drugih fakultet.

Igor Stojič, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Študentom se skozi izobraževalni proces prikaže precej široko »sliko« oz. nam odpira celovit pogled na poslovanje in delovanje organizacij.  To nam namreč omogoča pester predmetnik posameznih letnikov dodiplomskega študija, ki posega v številna različna znanstvena področja, torej tako naravoslovna kot družboslovna, in pa predavanja ter prenos znanja iz prakse od ekspertov posameznih področij.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.