Obvestila za študente

Razpis volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

V. d. prorektorice za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Nika Kotnik je izdala Sklep o razpisu volitev za študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

V kolikor tudi ti želiš sooblikovati prihodnost študentov na Univerzi v Mariboru si poglej priložen Sklep o razpisu volitev in kandidiraj. Rok za oddajo vlog je 16. oktober 2022.

Več: Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM

Predsednik volilne komisije univerze za volitve študentov je 17. 10. 2022 izdal Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur s pozivom k dopolnitvi, ki je nastal skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Predsednik  volilne komisije univerze za volitve študentov je  21. 10. 2022 sprejel končne sezname potrjenih popolnih kandidatur, ki so nastali skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru ter sklepom Volilne komisije univerze za volitve študentov o dodatnem roku za oddajo kandidatur, z dne 18. 10.2022.

Priloga: Končni seznam potrjenih kandidatur za člane ŠS FOV

Volilna komisija univerze za volitve študentov je 7. 11. 2022 objavila Poročilo o izvoljenih kandidatih in obvestilo o poteku drugih krogov, ki so nastali skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih FOV na dan 7. 11. 2022 in obvestilo o izvedbi drugega kroga

Volilna komisija univerze za volitve študentov je podala Poročilo o izvoljenih kandidatih na dan 7. 11. 2022 in 10. 11. 2022

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih v Študentski svet Fakultete za organizacijske vede na dan 7. 11. 2022 in 10. 11. 2022

Volilna komisija univerze za volitve študentov je 14. 11. 2022 podala Skupno poročilo o izvoljenih kandidatih v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Skupno poročilo o rezultatih volitev v študentske svete

Posodobljeno: 14.11.2022

Razpis volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze

Rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič, je 7. 11. 2022 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze.

Skladno s 3. točko sklepa kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo- obrazec 1 – ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2022/2023 in podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov, najkasneje do 21. 11. 2022 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Prilogi: 

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze

Obrazec 1 – Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM – študenti

Posodobljeno: 10.11.2022

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v  Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru je 6. 5. 2022 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze  v Mariboru.

Kandidaturo je potrebno skladno s III. točko sklepa oddati najkasneje do 13. 5. 2022 do 12. ure v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov-NE ODPIRAJ!«

Priloga: 

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v  Mariboru,

Obrazec 1 – Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM – študenti

Objavljeno: 6.5.2022

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.