Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede je, da kot družbeno koristna organizacija prispeva k razvoju okolja, s tem da v domačem in v mednarodnem prostoru na vsebinskih področjih: organizacije in managementa, inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskega managementa, okoljskega managementa, managementa kakovosti, kvantitativnih metod v organizacijskih vedah, informacijskih sistemov ter na drugih vsebinskih področjih, po mednarodno priznanih načelih kakovosti v visokem šolstvu in uveljavljenih modelih poslovne odličnosti izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost, visokošolsko izobraževanje študentov, vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje, svetovanje, konferenčno dejavnost, založniško dejavnost ter druge dejavnosti visokošolskih zavodov.

VIZIJA

Biti -  po akademski in poslovni odličnosti, kredibilnosti do študentov, zaposlenih in okolja - mednarodno prepoznana akademsko avtonomna visokošolska institucija in zanesljiv partner na področjih: organizacije in managementa, inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskega managementa, okoljskega managementa, managementa kakovosti, kvantitativnih metod v organizacijskih vedah in informacijskih sistemov.

VREDNOTE

Vrednote Fakultete za organizacijske vede so:

  • Družbena odgovornost za trajnostni razvoj. 
  • Kredibilnost, etičnost in transparentnost do študentov, zaposlenih in okolja.
  • Akademska odličnosti pri izvajanju visokošolske dejavnosti in poslovna odličnost pri izvajanju poslovnih funkcij.
  • Akademska  svoboda zaposlenih, zunanjih sodelavcev in študentov.
  • Zaposljivost diplomantov.
  • Humanizem, odprta družba, človekove pravice in enake možnost.