Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru je voditi razvoj organizacijskih znanosti v domačem in v mednarodnem prostoru. Z delovanjem na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij, ter na drugih vsebinskih področjih razvijati znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in strokovno dejavnost ter s tem doprinašati k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru.

VIZIJA

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru bo kot akademsko in raziskovalno avtonomna skupnost vseskozi dvigovala raven razvoja organizacijskih znanosti in mednarodno prepoznana in primerljiva s sorodnimi institucijami v svetu in med njimi dejavna kot uveljavljena partnerica na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij.

VREDNOTE

Vrednote Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru so:

  • družbena odgovornost za trajnostni razvoj, 
  • kredibilnost, etičnost in transparentnost do študentov, zaposlenih in okolja,
  • akademska svoboda in odličnost pri izvajanju izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti.

SLOGAN

Izberi znanje, izberi prihodnost! ELIGE SCIENTIAM, ELIGE FUTURAM!

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.