Strokovne prakse za študente

Strokovna praksa je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede del obveznega študijskega programa, zato bi radi našim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega programa, ki ga izvajamo, pomagali pridobiti strokovno prakso v  uspešnih slovenskih podjetjih in zavodih.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovnem okolju kjer se znajde. Študent mora opraviti strokovno prakso v obsegu 600 ur (20 ECTS) in le del (120 ur) te strokovne prakse obsega praktično delo v podjetju ali zavodu.

Več informacij o izvajanje strokovnih praks na UM FOV najdete tudi na spletnih straneh Referata za študentske zadeve UM FOV: Strokovna praksa.

 

Poglejte si ponudbo prostih mest za opravljanje praks za študente UM FOV:

 

Anketna vprašalnika za mentorje v delovnih organizacijah in za študente: 

⇒ Anketni vprašalnik za mentorje v delovnih organizacijah v študijskem letu 2021/2022, izvedba strokovne prakse za študente UM FOV: https://1ka.arnes.si/a/f1ef646c .

⇒ Anketni vprašalnik za študente, ki so strokovno prakso opravili kot študijsko obveznost v tretjem letniku ter jo zaključili v študijskem letu 2021/2022: https://1ka.arnes.si/a/33121 .

 

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Karierni center
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

tel: +386 (0)4  23 74 245
e-pošta: karierni.fov@um.si 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.