Strokovne prakse za študente

Strokovna praksa je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede del obveznega študijskega programa, zato bi radi našim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega programa, ki ga izvajamo, pomagali pridobiti strokovno prakso v  uspešnih slovenskih podjetjih in zavodih.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovnem okolju kjer se znajde. Študent mora opraviti strokovno prakso v obsegu 590 ur (20 ECTS) in le del (120 ur) te strokovne prakse obsega praktično delo v podjetju ali zavodu.

Več informacij o izvajanje strokovnih praks na UM FOV najdete tudi na spletnih straneh Referata za študentske zadeve UM FOV: Strokovna praksa.

Poglejte si ponudbo prostih mest za opravljanje praks za študente UM FOV: