Vizija in poslanstvo

Vizija

Inštitut za organizacijo in management predstavlja dinamično okolje, ki združuje raziskovalce, študente in druge strokovnjake, ter spodbuja znanstveno raziskovalno dejavnost fakultete v povezavi z gospodarstvom.

Poslanstvo

Inštitut se je oblikoval na področju managementa in organizacije z namenom izvajanja temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov ter za opravljanje strokovnih, svetovalnih in drugih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev ali pa iz sredstev naročnikov raziskovalnih del.

Osnovno poslanstvo izvira iz statuta Univerze v Mariboru, ki inštitutu opredeljuje naslednje naloge:

 • organizacija in izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 • sodelovanje pri pripravi programov znanstvenoraziskovalnega dela članice univerze;
 • opravljanje strokovnih, svetovalnih in drugih storitev;
 • sodelovanje pri vzgoji raziskovalnih kadrov;
 • s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbijo za razvoj znanstvenih disciplin in strok;
 • pospeševanje vključevanja študentov v raziskovalno delo in sodelovanje pri podiplomskem študiju študentov;
 • sodelovanje z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na raziskovalnem področju;
 • preučevanje možnosti in oblike prenašanja znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso;
 • omogočanje uvajanje študentov v raziskovalno delo;
 • organiziranje znanstvenih in strokovnih posvetovanj s področja svoje dejavnosti;
 • sodelovanje s katedrami z istega področja;
 • izvajanje programa vseživljenjskega učenja.