Katedra za informatiko

Naloge katedre za informatiko so po svoji naravi povezane z informatiko in predstavljajo predvsem naslednje:

 • sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno - raziskovalno delo;
 • z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija;
 • razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo strokovno terminologijo;
 • spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na znanstveno - raziskovalnem področju in o njih poročajo;
 • skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
 • predlagajo teme diplomskih del;
 • načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge pripomočke;
 • organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
 • sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje,
 • lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

 

Predstojnik katedre: doc. dr. Borut Werber

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • dr. Alenka Baggia
  • mag. Iztok Bitenc
  • dr. Mirjana Kljajić Borštnar
  • dr. Davorin Kofjač
  • dr. Gregor Lenart
  • dr. Robert Leskovar
  • dr. Marolt Marjeta
  • dr. Andreja Pucihar
  • dr. Uroš Rajkovič
  • dr. Andrej Škraba
  • dr. Branislav Šmitek
  • dr. Borut Werber
  • Doroteja Vidmar
  • dr. Igor Bernik
  • dr. Mojca Bernik
  • dr. Janez Bešter
  • dr. Marko Bohanec
  • dr. Alenka Brezavšček
  • dr. Anton Čižman
  • dr. Jože Gričar
  • dr. Miro Gradišar
  • dr. Eva Jereb
  • dr. Tomaž Kern
  • dr. Damjan Maletič
  • dr. Matjaž Roblek
  • dr. Vladislav Rajkovič
  • dr. Mateja Podlogar
  • Šušteršič Olga
  • Urh Marko
  • Zupančič Jože