Katedra za informatiko

Naloge katedre za informatiko so po svoji naravi povezane z informatiko in predstavljajo predvsem naslednje:

 • sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno - raziskovalno delo;
 • z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija;
 • razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo strokovno terminologijo;
 • spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na znanstveno - raziskovalnem področju in o njih poročajo;
 • skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
 • predlagajo teme diplomskih del;
 • načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge pripomočke;
 • organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
 • sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje,
 • lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

 

Predstojnik katedre: red. prof. dr. Robert Leskovar

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • red. prof. dr. Robert Leskovar
  • red. prof. dr. Andreja Pucihar
  • red. prof. dr. Andrej Škraba
  • red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
  • izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
  • doc. dr. Alenka Baggia
  • doc. dr. Gregor Lenart
  • doc. dr. Marjeta Marolt
  • izr. prof. dr. Borut Werber
  • viš. pred. Branislav Šmitek
  • pred. mag. Iztok Bitenc
  • asist. Staša Blatnik
  • asist. Nejc Čelik
  • zasl. prof. dr. Jože Gričar
  • zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič
  • zasl. prof. dr. Jože Zupančič
  • red. prof. dr. Janez Bešter
  • red. prof. dr. Marko Bohanec
  • red. prof. dr. Miro Gradišar
  • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  • izr. prof. dr. Igor Bernik
  • izr. prof. dr. Anton Čižman
  • izr. prof. dr. Olga Šušteršič
  • viš. pred. dr. Marko Urh
  • dr. Mateja Podlogar

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.