red. prof. dr. Robert Leskovar

Kabinet: 
214
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 230
Govorilne ure (obvezna predhodna prijava na e-poštni naslov): 
  • vsak četrtek od 9.00 do 11.00 ure

Biografija

Izobrazba

Leta 1993 sem doktoriral na področju organiziranja informacijskih sistemov, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede z disertacijo "Metode večkriterijske izbire scenarija simulacijskega modela za podporo pri odločanju v poslovnih sistemih". Mentor je bil prof. dr. Miroljub Kljajić.

Novejši certifikati: Database Programming with PL/SQL, Oracle Academy (11.5.2015), Java Programming, Oracle Academy (11.6.2014), Java Fundamentals, Oracle Academy (25.6.2013)

Pedagoška dejavnosti
Predavam na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju pri predmetih, katera vsebina je povezana z analizo, oblikovanjem, programiranjem, testiranjem in evalvacijo programskih rešitev in informacijskih sistemov. Habilitiran sem za področje "Kakovost in informacijski sistemi".

Raziskovalna dejavnost
Raziskujem na področju večkriterijskega odločanja, simulacije, optimiranja procesov v povezavi z razvojem in uporabo informacijskih sistemov, programskih jezikov in sistemov za upravljanje baz podatkov.

Najpomembnejše splošne kompetence: samostojnost, analitično razmišljanje, ciljna usmerjenost, sposobnost timskega dela.

Specifična znanja in kompetence:

  • PDP11,RSX11-M (1982-1985), Sperry-Univac (1982-1984), VAX, VAX/VMS, OpenVMS (1985-1998)
  • različni operacijski sistemi kot so Linux (Ubuntu, Debian), Windows (3.11/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, server 2003/2008, CP/M, DOS, (1985 ->)
  • Oracle, mysql, DB2, postgres, MS Access, MS SQL Server, ULTRA, RDB, CA-DB, dBase (1985->),
  • Java, C++, PHP, R, GPSS, Eclipse, Oracle /Portal 9, Developer, Designer, Data Modeler, SQL Developer, JDeveloper/ COBOL, MACRO-11, Pascal, PL/1, FORTRAN, BASIC, C, SIMSCRIPT, SIMFACTORY, SIMCOS, SPSS, Statistica, Mathematica, NAG library, Excelerator, Datatrieve, MS Visual Basic/C++, MS Office & Backoffice (1985 ->)
  • Poznavanje več standardov ISO/IEC, IEEE, priporočil dobre prakse ITIL, metod s področja programskega inženirstva kot so COCOMO II, FPA, CMM in podobno (1995 ->).

Članstva
Trenutna: Association of Computing Machinery, International Society on Multiple Criteria Decision Making, Slovensko društvo za modeliranje in simulacijo in Slovensko društvo Informatika.
V preteklosti sem bil tudi član Higher Education Research and Development Society of Australasia ter The Association for Information Systems.

Nagrade UM

  • Srebrna plaketa, 2002
  • Zlata plaketa, 2004

Bibliografija

Najnovejša objava
MARIJAN, Robert, LESKOVAR, Robert. A libraryʼs information retrieval system (In)effectiveness : case study. Library hi tech, ISSN 0737-8831, 2015, vol. 33, iss. 3, str. 369-386, ilustr. [COBISS.SI-ID 7490835]
DOI: 10.1108/LHT-07-2015-0071
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.lib.ukm.si/doi/10.1108/LHT-07-2015-0071

Abstract
Purpose - The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of the information retrieval component of a daily newspaper publisher's integrated library system (ILS) in comparison with the open source alternatives and observe the impact of the scale of metadata, generated daily by library administrators, on retrieved result sets.

Design/methodology/approach - In Experiment 1, the authors compared the result sets of the information retrieval system (IRS) component of the publisher's current ILS and the result sets of proposed ones with human-assessed relevance judgment set. In Experiment 2, the authors compared the performance of proposed IRS components with the publisher's current production IRS, using result sets of current IRS classified as relevant. Both experiments were conducted using standard information retrieval (IR) evaluation methods: precision, recall, precision at k, F-measure, mean average precision and 11-point interpolated average precision.

Findings - Results showed that: first, in Experiment 1, the publisher's current production ILS ranked last of all participating IRSs when compared to a relevance document set classified by the senior library administrator; and second, in Experiment 2, the tested IR components' request handlers that used only automatically generated metadata performed slightly better than request handlers that used all of the metadata fields. Therefore, regarding the effectiveness of IR, the daily human effort of generating the publisher's current set of metadata attributes is unjustified.

Research limitations/implications - The experiments' collections contained Slovene language with large number of variations of the forms of nouns, verbs and adjectives. The results could be different if the experiments' collections contained languages with different grammatical properties.

Practical implications - The authors have confirmed, using standard IR methods, that the IR component used in the publisher's current ILS, could be adequately replaced with an open source component. Based on the research, the publisher could incorporate the suggested open source IR components in practice. In the research, the authors have described the methods that can be used by libraries for evaluating the effectiveness of the IR of their ILSs.

Originality/value - The paper provides a framework for the evaluation of an ILS's IR effectiveness for libraries. Based on the evaluation results, the libraries could replace the IR components if their current information system setup allows it.

 

Mentorstva v letu 2015

SKALAR, Žiga. Razvoj spletne storitve z JBoss Fuse : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacijska informatika. Kranj: [Ž. Skalar], 2015. 35 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54065. [COBISS.SI-ID 7480851]

HUDOLETNJAK, Dejan. Vzpostavitev sistema za upravljanje učenja v zdravstveni ustanovi : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management informacijskih sistemov. Kranj: [D. Hudoletnjak], 2015. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7504659]
ERJAVEC, Aleš. Avtomatizacija procesov v skladišču goriv : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management informacijskih sistemov. Kranj: [A. Erjavec], 2015. 50 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48152. [COBISS.SI-ID 7449875]

OMERZEL, Jožef. Izboljšave procesa v Centru za podporo uporabnikom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu. Kranj: [J. Omerzel], 2015. 77 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47410. [COBISS.SI-ID 7425043]

KOKALJ, Robert. Prenova izdelave dnevnih in mesečnih poročil : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu. Kranj: [R. Kokalj], 2015. 40 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47629. [COBISS.SI-ID 7430163]

VOUK, Marko. Razvoj poročanja pokalkulacij v podjetju Stilles, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [M. Vouk], 2015. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7504915]
ŠTREKELJ, Aleš. Uvedba sistema za nadzor IKT : magistrsko delo Organizacija in management informacijskih sistemov. Kranj: [A. Štrekelj], 2015. 54 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47405. [COBISS.SI-ID 7424787]
SMOLEJ, Peter Maldwyn. Vpeljava sistema G.O.L.D. v veliko trgovsko podjetje : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management delovnih sistemov. Kranj: [P. M. Smolej], 2015. 51 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48442. [COBISS.SI-ID 7480339]

SAJE, Andrej. Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev : magistrsko delo Management elektronskega poslovanja. Kranj: [A. Saje], 2015. 66 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47334. [COBISS.SI-ID 7437587]

Raziskovalno področje

Klasifikacija ARRS:

  • 2.07.05 - Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi - programska oprema
  • 5.04.03 - Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede / Management

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.