Pogled nazaj

Zgodovina Centra za izobraževanje in svetovanje na UM FOV

Zametki Centra za izobraževanje segajo v leto 1968, ko se je v sklopu Višje šole za organizacijo dela oblikoval Center za funkcionalno izobraževanje vodstvenih in vodilnih delavcev, ki je že v tistem letu pripravil obsežen program seminarjev za razne delovne organizacije in je bil osnova današnjega Centra za izobraževanje in svetovanje.  Center je poleg svojih osnovnih nalog funkcionalnega izobraževanja in svetovanja, skrbel tudi za konferenčno dejavnost v obliki organiziranja različnih posvetov in konferenc.

Osnovni namen tega centra je bil z organizacijskim svetovanjem in funkcionalnim izobraževanjem prenašati v prakso dognanja raziskovalnih nalog, pa tudi nabirati, sistemizirati in izmenjavati izkušnje iz organizacijskega in izobraževalnega dela.

V sedemdesetih letih in v začetku osemdesetih let se je delo Centra za funkcionalno izobraževanje in svetovanje zelo razmahnilo. Le ta je v večji meri začel organizirati številne seminarje in posvete za različne tehnične in organizacijske kadre. Organizirani so bili centralni seminarji po razpisih in seminarji po naročilu posameznih organizacij, katerih se je udeležilo veliko število udeležencev.

Današnji Center za izobraževanje in svetovanje še vedno izvaja vse tri osnovne naloge prvotnega Centra za funkcionalno izobraževanje in svetovanje, in sicer svetovanje, organiziranje funkcionalnih seminarjev in organiziranje posvetov in konferenc.

Zgodovina konferenčne dejavnosti na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede segajo v leto 1967, ko je takratna Višja šola za organizacijo dela organizirala jugoslovanski simpozij o odgovornosti v delovnih organizacijah. Simpozij je imel velik odmev, udeležilo se ga je 600 udeležencev iz vseh jugoslovanskih republik.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.