Mednarodna mobilnost

Študent ima možnost, da v okviru programa Erasmus+

  • del študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav (študij v tujini),
  • opravi prakso (strokovno usposabljanje) v organizaciji v eni od sodelujočih držav (praksa v tujini),
  • je oproščen stroškov šolnine,
  • pridobi finančno dotacijo v okviru programa Erasmus+.

 

Študent se mobilnosti z namenom študija lahko udeleži na eni izmed partnerskih institucij v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima Univerza v Mariboru sklenjen veljaven sporazum o izmenjavah.

 

Erasmus ID - koda Univerze v Mariboru, ki velja tudi za našo fakulteto: SI MARIBOR01.