Mednarodna mobilnost

Študent ima možnost, da v okviru programa Erasmus+

  • del študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav (študij v tujini),
  • opravi prakso (strokovno usposabljanje) v organizaciji v eni od sodelujočih držav (praksa v tujini),
  • je oproščen stroškov šolnine,
  • pridobi finančno dotacijo v okviru programa Erasmus+.

 

Študent se mobilnosti z namenom študija lahko udeleži na eni izmed partnerskih institucij v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima Univerza v Mariboru sklenjen veljaven sporazum o izmenjavah.

 

Erasmus ID - koda Univerze v Mariboru, ki velja tudi za našo fakulteto: SI MARIBOR01.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.