Urnik

OBVESTILO!

Spoštovani, obveščamo vas, da je objavljen urnik za letni semester 2023/2024.

Urnik se nahaja na spletnem naslovu https://urnik.fov.um.si. Spletni urnik se lahko dnevno spreminja.

V spletnem urniku imate možnost pregleda urnikov po študijskih programih.

Nov spletni urnik omogoča:

 • naročnina na koledar (priporočljivo), ki omogoča tudi sprotne spremembe (standard iCalendar) 
 • uvoz koledarja v .ics formatu v izbrani program za koledar (v tem primeru se spremembe na urniku ne prenašajo v vaš osebni koledar). 

Navodilo, kako se naročite na želeni koledar lahko najdete pod razdelkom Navodila na spletnem urniku.

 


RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24

RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE 2023/2024 - redni študij:

1. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni: 

Razdelitev v skupine velja za predmete Osnove matematike v organizacijskih vedah (2. skupini) (dr. Anja Žnidaršič), Angleški poslovni jezik (dr. Alenka Tratnik), Osnove poslovodenja in računovodstva (dr. Miha Marič, dr. Nevenka Maher), Kadrovski management (dr. Mojca Bernik), Osnove naravoslovja in tehnologije (dr. Marjan Senegačnik), Osnove statistike (dr. Janja Jerebic), Računalništvo in informatika (7 skupin) (dr. Robert Leskovar, dr. Alenka Baggia):

Skupine 1. letnik VS

2. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev velja za predmeta Poslovne programske rešitve (dr. Gregor Lenart) in Osnove kvantitativnih metod III (dr. Alenka Brezavšček in dr. Marko Urh):

od A do J - 1. skupina

od K do Pi - 2. skupina

do Po do Ž - 3. skupina

Predmeti: Računalniški sistemi in komunikacije (dr. Uroš Rajkovič), Metode in tehnike sistemske analize (dr. Robert Leskovar), Osnove računalniškega programiranja (dr. Borut Werber), Upravljanje baz podatkov (dr. Uroš Rajkovič), Uvod v informacijsko varnost (dr. Alenka Brezavšček, dr. Branislav Šmitek):

 od A do Kos - 1. skupina

 od Ku do Ž - 2. skupina

Predmeti: Ergonomija (dr. Zvone Balantič), Tveganje in krizni management (ddr. Teodora Ivanuša):

 od A do M - 1. skupina

 od N do Ž - 2. skupina

3. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Predmeti: Sistemi za podporo odločanju (dr. Uroš Rajkovič), Optimiranje in simulacija sistemov (dr. Andrej Škraba), E-poslovanje (dr. Gregor Lenart), Multimedijski sistemi (dr. Branislav Šmitek), Uvod v poslovno načrtovanje (dr. Miha Marič), Informacijske rešitve za upravljanje kadrovskih virov (dr. Mirjana Kljajić Borštnar in dr. Andreja Pucihar):

od A do M - 1. skupina

od N do Ž - 2. skupina

1. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Angleški poslovni jezik (dr. Alenka Tratnik), Matematika v organizacijskih vedah (dr. Anja Žnidaršič), Management kadrovskih virov (dr. Mojca Bernik), Uvod v poslovodenje in računovodstvo (dr. Miha Marič, dr. Nevenka Maher), Organizacijsko vedenje (dr. Jasmina Žnidaršič), Računalništvo in informatika - 4. skupine (dr. Robert Leskovar, dr. Alenka Baggia), Organizacija poslovnih procesov - 4 skupine (dr. Tomaž Kern):

Skupine 1. letnik UN

2. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Kvantitativne metode II (dr. Janja Jerebic):

 • 1. skupina - od A do L
 • 2. skupina - od M do Ž

Razdelitev v skupine velja za predmet Elektronsko upravljanje z dokumenti (dr. Eva Jereb, dr. Uroš Rajkovič):

 • 1. skupina - od A do N
 • 2. skupina - od O do Ž

3. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Management projektov (dr. Tomaž Kern):

 • 1. skupina - program OM informacijskih sistemov (vsi)
 • 2. skupina - program Inženiring poslovnih sistemov (vsi) in OM KIS od  A - M
 • 3. skupina - program OM KIS od N - Ž

Razdelitev v skupine velja za predmet Poslovno komuniciranje (dr Marko Ferjan):

 • 1. skupina - od A do Mih
 • 2. skupina - od Mik do Ž

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Statistika v raziskovanju (dr. Anja Žnidaršič):

 • 1. skupina: od A do L
 • 2. skupina: od M do Ž

Sodobna organizacijska in managerska orodja (dr. Polona Šprajc):

 • 1. skupina: 1. letniki
 • 2. skupina: 2. letnik

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI:

Predmet: Osnove modeliranja podatkov in malokodni razvoj aplikacij z orodjem APEX (dr. Alenka Baggia):

19. 12. 2023 ob 14:15 do 16:45, predavalnica 402 - predavanja

10.1.2024 ob 14:15 do 16:45, predavalnica 402 - predavanja

16.1.2024 ob 14:15 do 16:45, predavalnica 402 - predavanja

27. 2. 2024 od 14.15 do 16.45, predavalnica - predavanja

5. 3. 2024 od 10:45 do 13:15, predavalnica - predavanja

12. 3. 2024 od 13:15 do 16:45, predavalnica - vaje

22.3. 2024 od 8:00 do 10:30, predavalnica - vaje

3.4. 2024 od 10:45 do 13:15, MS Teams - vaje

10.4. 2024 od 10:45 do 13:15, MS Teams - vaje

17.4. 2024 od 10:45 do 13:15, MS Teams - vaje

Predmet: Organizacija in usposabljanje v potaplanju (dr. Borut Werber):

Izvede se v letnem semestru (junij 2024)

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.