Urnik

OBVESTILO!

Spoštovani, obveščamo vas, da je objavljen urnik za zimski semester 2022/2023.

Urnik se nahaja na spletnem naslovu https://urnik.fov.um.si. Spletni urnik se lahko dnevno spreminja.

V spletnem urniku imate možnost pregleda urnikov po študijskih programih.

Nov spletni urnik omogoča:

 • naročnina na koledar (priporočljivo), ki omogoča tudi sprotne spremembe (standard iCalendar) 
 • uvoz koledarja v .ics formatu v izbrani program za koledar (v tem primeru se spremembe na urniku ne prenašajo v vaš osebni koledar). 

Navodilo, kako se naročite na želeni koledar lahko najdete pod razdelkom Navodila na spletnem urniku.

 


RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE 2022/2023 - redni študij:

1. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni: 

Razdelitev v skupine velja za predmete Osnove kvantitativnih metod I, Angleški poslovni jezik, Osnove poslovodenja, Osnove prava, Kadrovski management, Osnove naravoslovja in tehnologije, Osnove kvantitativnih metod II, Računalništvo in informatika:

Skupine 1. letnik - VS

2. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev velja za predmeta Poslovne programske rešitve (dr. Gregor Lenart) in Osnove kvantitativnih metod III (dr. Alenka Brezavšček in dr. Marko Urh):

od A do J - 1. skupina

od K do Pe - 2. skupina

do Pi do Ž - 3. skupina

Predmeti: Računalniški sistemi in komunikacije (dr. Uroš Rajkovič), Metode in tehnike sistemske analize (dr. Robert Leskovar), Osnove računalniškega programiranja (dr. Borut Werber), Upravljanje baz podatkov (dr. Uroš Rajkovič), Uvod v informacijsko varnost (dr. Alenka Brezavšček, dr. Branislav Šmitek), Ergonomija (dr. Zvone Balantič), Tveganje in krizni management (ddr. Teodora Ivanuša):

 od A do M - 1. skupina

 od N do Ž - 2. skupina

3. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Predmet: Sistemi za podporo odločanju (dr. Uroš Rajkovič):

od A do L - 1. skupina

od M do Ž - 2. skupina

Predmeti: Optimiranje in simulacija sistemov (dr. Andrej Škraba), E-poslovanje (dr. Gregor Lenart), Multimedijski sistemi (dr. Branislav Šmitek), Proces zaposlovanja (dr. Vesna Novak), Upravljanje organizacijskega vedenja (dr. Gozdana Miglič), Uvod v poslovno načrtovanje (dr. Miha Marič), Informacijske rešitve za upravljanje kadrovskih virov (dr. Mirjana Kljajić Borštnar in dr. Andreja Pucihar):

od A do K - 1. skupina

od L do Ž - 2. skupina

1. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Angleški poslovni jezik (doc. dr. Alenka Tratnik), Kvantitativne metode I (dr. Anja Žnidaršič), Management kadrovskih virov (dr. Mojca Bernik), Uvod v poslovodenje (dr. Miha Marič), Pravo v organizaciji (dr. Albin Igličar), Organizacijsko vedenje (dr. Gozdana Miglič), Računalništvo in informatika - 3. skupine (dr. Robert Leskovar), Organizacija poslovnih procesov - 3 skupine (dr. Tomaž Kern):

Skupine 1. letnik - UN

2. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Kvantitativne metode II (dr. Janja Jerebic):

 • 1. skupina - od A do Ma
 • 2. skupina - od Mi do Ž

Razdelitev v skupine velja za predmet Elektronsko upravljanje z dokumenti (dr. Eva Jereb, dr. Uroš Rajkovič):

 • 1. skupina - od A do M
 • 2. skupina - od N do Ž

3. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Management projektov (dr. Tomaž Kern):

 • 1. skupina - program OM informacijskih sistemov (vsi) in OM KIS od A - E
 • 2. skupina - program Inženiring poslovnih sistemov (vsi) in OM KIS od F - Ž

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Statistika v raziskovanju (dr. Kristjan Breznik):

 • 1. skupina: od A do K
 • 2. skupina: od L do Ž

Razdelitev v skupine velja za predmeta Metodologija raziskovalnega dela v zdr. in soc. oganizacijah (dr. Sonja Šostar Turk) in Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdr. in soc. organizacijah (prof. dr. Vladislav Rajkovič):

 • 1. skupina: od A do K
 • 2. skupina: od L do Ž

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.