Urnik

OBVESTILO!

Spoštovani, obveščamo vas, da je objavljen urnik za zimski semester 2021/2022.

Urnik se nahaja na spletnem naslovu https://urnik.fov.um.si. Spletni urnik se lahko dnevno spreminja.

V spletnem urniku imate možnost pregleda urnikov po študijskih programih.

Nov spletni urnik omogoča:

  • naročnina na koledar (priporočljivo), ki omogoča tudi sprotne spremembe (standard iCalendar) 
  • uvoz koledarja v .ics formatu v izbrani program za koledar (v tem primeru se spremembe na urniku ne prenašajo v vaš osebni koledar). 

Navodilo, kako se naročite na želeni koledar lahko najdete pod razdelkom Navodila na spletnem urniku.

 


RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

RAZPORED ŠTUDENTOV V SKUPINE 2021/2022 - redni študij:

1. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni: 

Razdelitev v skupine velja za predmete Osnove kvantitativnih metod I, Angleški poslovni jezik, Osnove poslovodenja, Osnove prava, Kadrovski management, Osnove naravoslovja in tehnologije, Osnove kvantitativnih metod II:

Skupine 1. letnik VS

Razdelitev skupin za predmet Računalništvo in informatika VS:

Ni še podatka

2. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev velja za predmet Poslovne programske rešitve (dr. Gregor Lenart):

program OM IS - od A do N - 1. skupina

program OM IS - od O do Ž - 2. skupina

program IPS - 2. skupina

program OM KIS - 2. skupina

Predmet: Osnove kvantitativnih metod III (dr. Alenka Brezavšček in dr. Marko Urh):

program OM IS - od A do Kot - 1. skupina

program OM IS - od Koz do Ž - 2. skupina

program IPS - od A do Pintar - 1. skupina

program IPS - od Pintarič do Ž - 2. skupina

Računalniški sistemi in komunikacije (dr. Uroš Rajkovič):

program OM IS - od A do Kot - 1. skupina

program OM IS - od Koz do Ž - 2. skupina

program IPS - 2. skupina

Predmeti: Metode in tehnike sistemske analize (prof. dr. Robert Leskovar), Osnove računalniškega programiranja (dr. Borut Werber), Upravljanje baz podatkov (dr. Uroš Rajkovič), Uvod v informacijsko varnost (dr. Alenka Brezavšček, dr. Branislav Šmitek):

 od A do Kot - 1. skupina

 od Koz do Ž - 2. skupina

Predmet Ergonomija (dr. Zvone Balantič):

od A do L - 1. skupina

od M do Ž - 2. skupina

Predmet Tveganje in krizni management (ddr. Teodora Ivanuša), Marketing (dr. Goran Vukovič):

od A do L - 1. skupina

od M do Ž - 2. skupina

Predmeti Kadri in upravljanje kritične infrastrukture (ddr. Teodora Ivanuša), Osnove izobraževanja (dr. Eva Jereb), Metode in tehnike planiranja kadrov (dr. Mojca Bernik), Organizacija pisarniškega poslovanja (dr. Eva Jereb), Poslovno komuniciranje (dr. Marko Ferjan): 

od A do L - 1. skupina

od M do Ž - 2. skupina

3. letnik VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - redni

Predmet: Sistemi za podporo odločanju (dr. Uroš Rajkovič):

od A do Kas - 1. skupina

od Koč do Ž - 2. skupina

1. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Angleški poslovni jezik (doc. dr. Alenka Tratnik), Kvantitativne metode I (dr. Anja Žnidaršič), Management kadrovskih virov (dr. Mojca Bernik), Uvod v poslovodenje (dr. Miha Marič), Pravo v organizaciji (dr. Albin Igličar), Organizacijsko vedenje (dr. Gozdana Miglič), Računalništvo in informatika - 3. skupine (prof. dr. Robert Leskovar), Organizacija poslovnih procesov - 3 skupine (prof. dr. Tomaž Kern):

Skupine 1. letnik - UN

2. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Kvantitativne metode II (dr. Janja Jerebic):

  • 1. skupina - od A do K
  • 2. skupina - od L do Ž

Razdelitev v skupine velja za predmet Elektronsko upravljanje z dokumenti (dr. Eva Jereb, dr. Uroš Rajkovič):

  • 1. skupina - od A do Kom
  • 2. skupina - od Kon do Ž

3. letnik UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Management projektov (prof. dr. Tomaž Kern):

  • 1. skupina - OM informacijskih sistemov (vsi) in OM KIS od A - K
  • 2. skupina - Inženiring poslovnih sistemov (vsi) in OM KIS od L - Ž

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJ - redni

Razdelitev v skupine velja za predmet Statistika v raziskovanju (dr. Anja Žnidaršič):

  • 1. skupina: od A do Mark
  • 2. skupina: od Mart do Ž

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.