Referat za študentske zadeve

Skrbi za organizacijo in koordinacijo pedagoškega procesa:

  • svetovanje bodočim študentom pri izbiri študijskih programov,
  • sodelovanje na informativnih dnevih,
  • priprava urnikov,
  • vodenje evidenc študentov od vpisa do podelitve diplom,
  • podelitev diplom,
  • sodelovanje in opravljanje nalog po sklepih komisije za študijske zadeve in komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
  • sodelovanje s katedrami,
  • akreditacije študijskih programov.

Vodja referata za študentske zadeve: Sandra Grubač

Dodiplomski študij (referent za dodiplomski študij - UN, VS): Irena Benedičič

Podiplomski študij (referent za magistrski študij - MAG): Maja Breznik

Referent za diplomiranje in magistriranje: Špela Zupan

Referent za doktorski študij: Špela Odlazek Kološa

Planiranje pedagoškega procesa (referent za plan): Daša Jakše

Razvoj študijskih programov, doktorski študij: Špela Odlazek Kološa


Uradne ure v referatu za študentske zadeve (v tem času posredujemo študentom tudi informacije po telefonu):

  • ponedeljek, torek, četrtek, petek od 11.30 do 13.30 ure
  • vsak torek popoldne od 15. do 17. ure

v juliju in avgustu ni popoldanskih uradnih ur (torek)

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.