Referat za študentske zadeve

Skrbi za organizacijo in koordinacijo pedagoškega procesa:

  • svetovanje bodočim študentom pri izbiri študijskih programov,
  • sodelovanje na informativnih dnevih,
  • priprava urnikov,
  • vodenje evidenc študentov od vpisa do podelitve diplom,
  • podelitev diplom,
  • sodelovanje in opravljanje nalog po sklepih komisije za študijske zadeve in komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
  • sodelovanje s katedrami,
  • akreditacije študijskih programov.

Vodja referata za študentske zadeve: Romana Lesjak

Dodiplomski in podiplomski študij (referent za dodiplomski UN, VS in magistrski študij MAG): Irena Benedičič

Referent za diplomiranje in magistriranje: Sandra Bajde

Referent za doktorski študij: Špela Odlazek Kološa

Planiranje pedagoškega procesa (referent za plan): Daša Jakše

Razvoj študijskih programov, doktorski študij: Špela Odlazek Kološa