Komisijski izpiti (4., 5. in 6. opravljanje izpita)

Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje dekan na predlog predstojnika katedre oz. oddelka, kjer so ustanovljeni inštituti pa lahko tudi na predlog predstojnika inštituta. V komisijo se imenuje tudi nosilec oz. izvajalec konkretne učne enote. V primeru zadnjega možnega opravljanja izpita sta prisotna dodatna člana izpitne komisije, in sicer dekan članice brez možnosti glasovanja in en član iz vrst visokošolskih učiteljev z možnostjo glasovanja, ki ga imenuje ŠS članice.

Način opravljanja komisijskega izpita je takšen, kot je določen v učnem načrtu posamezne učne enote.

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa, najmanj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

  • Znesek v skladu s potrjenim Cenikom UM

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden naračunu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.