Komisijski izpiti (4., 5. in 6. opravljanje izpita)

Velja za študente, ki so bili v študijskem letu 2012/2013 prvič vpisani v 1. letnik in ponovno vpisane študente v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

Posebej vas opozarjamo na določilo 39. člena končnih določb - http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

  • (1) Spremembe 2. in 3. odstavka 11. člena in 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.
  • (2) Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, določila dopolnitev pravilnika za to prijavo ne veljajo, razen če so za študenta ugodnejša.

Navedena določila obravnavajo največje možno število opravljanj posameznega izpita (6) in komisijsko opravljanje izpitov (obvezno od 4. dalje), ki zadevajo omenjeno generacijo študentov od 12/13 in ponovno vpisane. Ostalim študentom se v tem delu pravila niso spremenila.

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa, najmanj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden naračunu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.