Študenti o nas

Vtisi študentov o študiju na FOV

Aljaž Ferencek, študent programa Organizacija in management informacijskih sistemov
FOV mi je ponudil veliko možnosti za pridobivanje znanja in izkušenj izven študijskih klopi, delo na projektih in med drugimi tudi opravljanje neobvezne prakse v podjetju. Vse to, pa po mojem mnenju ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo profesorjev, ki študenta ne obravnavajo samo kot vpisno številko, temveč kot kolega.

Rok Cilenšek, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Sam se v svoji družbi strojnikov, ekonomistov ipd. trudim, da jim predstavim moj študij v nestereotipni luči. Glede na to, da se velikokrat s strojniki pogovarjamo kar o "njihovih" temah mislim, da počasi razumejo, da na našem faksu pridobimo uporabno znanje.

Blaž Sašek, študent programa Organizacija in management informacijskih sistemov
Na FOV je študent na prvem mestu. Če si želiš nadgraditi katerokoli znanje ali kompetenco ti bo večina profesorjev brez vprašanj priskočila na pomoč. Sodelovanje na projektih, tekmovanjih, obštudijskih dejavnostih in konferencah ti odpre ogromno vrat in ti pomaga uresničiti tvoje potenciale. 

Julij Fischer, študent programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
Ker rad delam z ljudmi, sem se odločil za študij na kadrovski smeri. Naučil sem se tako vodenja kot timskega dela in reševanja konfliktov, predvsem pa organiziranja delovnih nalog. Študij mi je omogočil samostojnost pri delu. Idejo, ki jo razvijam v diplomski nalogi, nameravam po zaključku študija razvijati naprej in jo prenesti v gospodarstvo.

Maruša Miklavčič, študentka programa Inženiring poslovnih sistemov
Profesorji so zaslužni, da sem prvič vstopila v podjetje in imela možnost, da spoznam kako v realnem svetu potekajo procesi o katerih smo se na fakulteti teoretično učili.

Leja Guzelj, študentka programa Organizacija in management informacijskih sistemov
FOV se veliko povezuje s podjetji, organizira predavanja strokovnjakov iz različnih področij ter omogoča vključevanje na raznih konferencah in projektih, kjer si lahko študenti pridobimo veliko znanja in dobre praktične izkušnje. Profesorji so dostopni in z veseljem priskočijo na pomoč, prav tako pa se trudijo, da bi nam predstavili čim bolj aktualne teme.

Nina Erjavc, študentka programa Inženiring poslovnih sistemov
Med predavanji smo vedno lahko zastavljali kakršna koli vprašanja ali podali mnenje, tudi kritiko. Na voljo za vprašanja, mnenja ali pomoč pa so bili profesorji vedno tudi po predavanjih, na govorilnih urah ali po mailu. Vedno so bili pripravljeni podati še dodatna znanja, ki recimo niso bila predvidena v učnem načrtu/vsebini.

Andrej Zupan, študent programa Organizacija in management informacijskih sistemov
Fakulteta za organizacijske vede ponuja enega od najbolj interdisciplinarnih študijev v Sloveniji. Tekom študija nam je bilo na voljo vrsto različnih priložnosti, kjer smo lahko znanje dopolnjevali s prakso skozi različne case-study programe, obiske podjetij, projektne naloge v podjetjih, itd. Študentje smo imeli odprte možnosti in tiste kolege, ki smo jih takrat izkoristili, danes dnevno srečavam v poslovnem svetu na različnih delovnih mestih v različnih znanih podjetjih in organizacijah. Profesorjem na fakulteti ni vseeno in so s svojim trudom zviševali stopnjo zaposljivosti po končanem študiju. V kolikor bi se še enkrat odločal za vpis na fakulteto, se ponovno vpišem na FOV in se udeležim še več projektov, ki so nam bili ponujeni!

Marcel Potrata, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Študentje pridobimo kompetence na velikem številu področij: ekonomija, pravo, oskrbovalne verige, delo s programi, ki so ali splošnega, ali bolj poglobljenega značaja, vendar hitro predstavljajo prednost pred iskalci zaposlitve z drugih fakultet.

Matevž Oman, študent programa Organizacija in management informacijskih sistemov
Študij na Fakulteti za organizcijske vede mi je z aktualno študijsko programsko vsebino omogočil jasen in hiter prehod iz študentskega v poslovni svet. Ravnovesje med tehnično in družboslovno usmerjenimi predmeti primore k pridobitvi edinstvene kombinacije znanj, ki ustvarjajo kader, ki ni le zaposljiv, temveč tudi zelo iskan. Možnosti udejstvovanja pri obštudijskih dejavnostih in sodelovanja v društvih ter organih fakultete poskrbijo za pridobivanje neformalnih, a hkrati zelo pomembnih veščin in znanj, prav tako pa za pridobivanje vez in poznanstev, ki so mi na dosedanji karierni poti pomagale že ničkolikokrat.

Igor Stojič, študent programa Inženiring poslovnih sistemov
Študentom se skozi izobraževalni proces prikaže precej široko »sliko« oz. nam odpira celovit pogled na poslovanje in delovanje organizacij.  To nam namreč omogoča pester predmetnik posameznih letnikov dodiplomskega študija, ki posega v številna različna znanstvena področja, torej tako naravoslovna kot družboslovna, in pa predavanja ter prenos znanja iz prakse od ekspertov posameznih področij.

Maša Lipičnik, študentka programa Organizacija in management informacijskih sistemov
Pridobiš širok spekter znanj, kar se mi zdi pomembno, da ti razširi obzorje in da lažje razumeš določene stvari. Imaš tudi dovolj časa, da poglobiš znanje, ki te  zanima, pomagajo pa ti lahko tudi profesorji. Z njimi se da tudi marsikaj dogovoriti. Splača se vključiti tudi v projekte, saj tako res vidiš, kako se teorija prenese na realen svet.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.