Zaključna dela - doktorski študij

 

Postopek prijave teme doktorske disertacije

Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru s spremembami in dopolnitvami mora prijava teme doktorske disertacije vsebovati naslednje dokumente:

Študenti 2. letnikov vpisanega doktorskega študijskega programa skupaj s predvidenim mentorem prejmejo podrobnejša navodila za prijavo teme po e-pošti s strani Referata za študentske zadeve – doktorski študij .

Prikaz postopka potrditve teme doktorske disertacije, ki je povzet po Pravilniku o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, dostopen TUKAJ

Tema doktorske disertacije je potrjena, ko Sen​at UM izda sklep o njeni potrditvi

 

Pogoji za oddajo in oddaja doktorske disertacije

Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (30. člen) mora doktorski študent:

  • najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena njegova tema doktorske disertacije, v referatu za doktorski študij, oddati:

            - izdelano doktorsko disertacijo;

            - poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (Plagiatorstvo - Obvestilo - avtorske pravice (vse stopnje študija);  Plagiatorstvo - Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi)

            - podpisano izjavo mentorja (in somentorja) o ustreznosti doktorske disertacije in ustreznosti objav izsledkov iz doktorske disertacije.

  • imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.

​Doktorski študent za izdelavo doktorske disertacije upošteva obliko doktorske disertacije, kot jo določa Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.  Za več informacij glede nadaljnih navodil in dokumentacije se obrnite na Referat za študentske zadeve – doktorski študij:  doktorski.fov@um.si .

Po uspešno opravljenem zagovoru doktorski kandidat vse informacije glede oddaje trdo vezanih izvodov doktorske disertacije, prejme po e-pošti s strani Referata za študentske zadeve – doktorski študij.

Prikaz postopka oddaje doktorske disertacije in zagovor, ki je povzet po Pravilniku o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, dostopen TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.