Etična komisija za raziskovanje na področju organizacijskih znanosti

Etična komisija za raziskovanje na področju organizacijskih znanosti deluje na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru kot posvetovalno telo, ki skrbi za etično odgovorno raziskovanje na interdisciplinarnem področju organizacijskih znanosti visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov na vseh stopnjah študija.

Člani etične komisije:

  • doc. dr. Janja Jerebic predsednica
  • red. prof. dr. Eva Jereb, namestnica predsednice
  • zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič
  • zasl. prof. dr. Jože Zupančič
  • red. prof. dr. Zvonko Balantič
  • Mia Katarina Mihalinec, študentka
  • Nensi Sedlašek, študentka

Administrator komisije: Daša Jakše

Datum naslednje seje: junij 2020

Izpolnjen obrazec pošljite na: eticna.fov@um.si

Seznam odobrenih vlog:

514-1/2017/2/902-DJ

514-1/2017/3/902-DJ

514-2/2019/1/902-DJ

514-2/2019/2/902-DJ

514-3/2020/1/902-DJ

514-3/2020/2/902-DJ

514-3/2020/3/902-DJ

514-3/2020/4/902-DJ

514-4/2020/1/902-DJ