Etična komisija za raziskovanje na področju organizacijskih znanosti

Etična komisija za raziskovanje na področju organizacijskih znanosti deluje na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru kot posvetovalno telo, ki skrbi za etično odgovorno raziskovanje na interdisciplinarnem področju organizacijskih znanosti visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov na vseh stopnjah študija.

Člani etične komisije:

  • doc. dr. Janja Jerebic predsednica
  • red. prof. dr. Eva Jereb, namestnica predsednice
  • red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
  • zasl. prof. dr. Jože Zupančič
  • doc. dr. Matjaž Maletič
  • Timotej Ribič, študent
  • Zala Bergoč, študent

Administrator komisije: Daša Jakše

Datum naslednje seje: maj 2023

Izpolnjen obrazec pošljite na: eticna.fov@um.si

Seznam odobrenih vlog:

514-1/2017/2/902-DJ

514-1/2017/3/902-DJ

514-2/2019/1/902-DJ

514-2/2019/2/902-DJ

514-3/2020/1/902-DJ

514-3/2020/2/902-DJ

514-3/2020/3/902-DJ

514-3/2020/4/902-DJ

514-4/2020/1/902-DJ

514-5/2021/1/902-DJ

514-6/2021/1/902-DJ

514-6/2021/2/902-DJ

514-7/2021/1/902-DJ

514-7/2021/2/902-DJ

514-8/2021/1/902-DJ

514-9/2022/1/902-DJ

514-9/2022/2/902-DJ

514-9/2022/3/902-DJ

514-10/2022/1/902-DJ

514-11/2023/1/902-DJ

514-12/2023/1/250-DJ

514-13/2023/1/250-DJ

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.