Karierni center

Osnovno poslanstvo KC UM FOV je povezati delodajalce na eni strani in fakulteto oziroma študente na drugi ter na tak način pripomoči pri doseganju  napredka pri povezovanju fakultete z gospodarstvom. Dolgoročni cilji pa so usmerjeni v zagotavljanje celostne podpore bodočim študentom, študentom in diplomantom pri njihovem študijskem in kariernem odločanju. Z raznovrstnim spektrom aktivnosti želimo vplivati na zaposljivost diplomantov UM FOV preko spremljanja njihove študijske in karierne poti in vključevanja potencialnih delodajalcev v študijski in karierni razvoj študentov.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bomo zasledovali sodelovanje fakultete z zunanjimi deležniki in tako oblikovali sistem in dejavnosti, ki bodo študentom olajšale prehod v prvo zaposlitev.

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Karierni center
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.