Služba za računovodske zadeve

Služba skrbi za pravilno in pravočasno evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, pripravo zaključnega računa in finančnega načrta fakultete ter ostalih poročil, obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja in izvaja računovodski nadzor prejetih in izdanih knjigovodskih listih ter vodi evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Službo za računovodske zadeve vodi: Vesna Ćorić

Obračunavanje obveznosti: Alenka Bratina

Terjatve in honorarji: Mateja Potočnik

Obračun plač in drugih prejemkov: Tjaša Jarc

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.