Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta

 • diplomirani organizator poslovnih sistemov (UN), 
  diplomirana organizatorka poslovnih sistemov (UN)

        (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2018/19 dalje);

 • diplomirani organizator (UN), diplomirana organizatorka (UN)

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2017/18)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik univerzitetnega diplomiranega inženirja poslovnih in produkcijskih sistemov, ki:

 • razume poslovanje in inženiring v poslovnih okoljih v najširšem smislu,
 • uspešno izvaja naloge ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest, pri tem uporablja inženirske principe sodobnih okolij,
 • kritično razmišlja in analitično rešuje poslovne in inženirske probleme gradnje sodobnih produkcijskih sistemov,
 • uporablja in razvija sisteme za uspešno in učinkovito planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje poslovnih in produkcijskih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces.
 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant na univerzitetnem programu Inženiring poslovnih sistemov je organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge inženiringa, t.j. pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev ter njihovih avtonomnih enot. Usposobljen je za:

  • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in računalniško podprtih informacijskih rešitev,
  • proučevanje organizacijskih in inženirskih ter informacijskih procesov in sistemov,
  • proučevanje in inženiring produkcijskih procesov in sistemov, tako tehnološke opremljenosti, kot posameznih postopkov,
  • uporabo sodobnih metod dela pri organizacijskem oblikovanju dela,
  • oblikovanje ciljev in strategij za razvoj inženirskih poslovnih sistemov,
  • predvidevanje, planiranje in inženiring poslovnega sistema in vseh njegovih področij poslovanja,
  • obvladovanje inženirskega načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja organizacije in informatike poslovnega sistema,
  • obvladovanje razvoja podjetja, razvoja poslovnih področij, organizacijskega in informacijskega sistema, razvoja poslovnih procesov in razvoja proizvodov (izdelkov, storitev),
  • obvladovanje sistemov zanesljivosti in kakovosti,
  • inženiring poslovnih in produkcijskih procesov glede na varstvo pri delu,
  • povezovanje osebnega dela glede na skladnost, ekonomičnost in učinkovitost dela v povezavi s študijem dela,
  • optimiranje - racionaliziranje potrošnje materialov glede na standarde,
  • izkoriščanje delovnih sredstev,
  • optimizacijo transporta,
  • optimizacijo izkoriščanja delovnega časa,
  • kakovost dela glede na tehnološko skladnost,
  • obvladovanje inženirskih osnov tehnoloških sistemov in varstvo okolja,
  • uporabo računalniško podprtih poslovnih informacijskih sistemov,
  • upravljanje in vodenje velikih, srednje velikih in malih poslovnih in produkcijskih sistemov itd.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti inženiringa in vodenja najzahtevnejših integralnih, poslovnih, organizacijskih in informacijskih sistemov.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Kvantitativne metode I A. Žnidaršič 6 102
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Pravo v organizaciji A. Igličar 5 63
  Teorije organizacije in managementa P. Šprajc 6 60
  Organizacijsko vedenje M. Meško 6 63
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 63
  Management kadrovskih virov M. Bernik 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 7 63
  Naravoslovje in tehnologija M. Senegačnik 6 69
  Uvod v poslovodenje M. Marič 6 63

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Proizvodni sistemi M. Roblek 7 63
  Človek v delovnem procesu Z. Balantič 8 63
  Razvoj proizvodov in proizvodnih procesov B. Urh 7 63
  Management tveganj in krize   I. Podbregar 8 90
  Osnove varstva okolja M. Senegačnik 6 63
  Kvantitativne metode III A. Brezavšček 6 75
  Kvantitativne metode II J. Jerebic 6 78
  Management kakovosti M. Maletič 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 75

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Elektronsko upravljanje z dokumenti E. Jereb, U. Rajkovič 6 75
  Marketing G. Vukovič 6 75
  Delovno pravo B. Vavtar 6 75

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 63
  Praktikum inženiringa poslovnih sistemov T. Kern 6 63
  Metode študija dela Z. Balantič 6 63
  Management projektov T. Kern 8 63
  Logistika in planiranje oskrbovalnih verig D. Mežnar 6 63
  Obvladovanje fizičnih sredstev D. Maletič 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Prosto izbirni predmet*   6 63
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Brezavšček 10 10

  * Prosto izbirni predmet v obsegu 6 ECTS si lahko študent izbere iz:
  - nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;
  - ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oz. katere koli druge univerze, za študijsko leto.
  Število ur je odvisno od izbranega predmeta. 

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Inovacijski management M. Maletič 6 63
  Upravljanje zanesljivosti in razpoložljivosti sistemov A. Brezavšček 6 63
  Kadrovski informacijski sistem

  M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar

  6 63
  Digitalno poslovanje A. Pucihar 6 63
  Poslovno načrtovanje M. Marič 6 63

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.