Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management informacijskih sistemov UN.

Naziv diplomanta: diplomirani organizator informatik UN ter diplomirana organizatorka informatičarka UN.

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija – avditorna ter videokonferenčna predavanja z e-aktivnostmi, laboratorijske vaje in vaje z e-aktivnostmi. 

Cilj programa: Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante za začetek poklicne poti na področju informacijskih sistemov tako, da razvijejo raziskovalne kot tudi tehniške, analitične, komunikacijske in vodstvene (managerske) kompetence do stopnje novega sodelavca v timu in samostojnega sodelavca za tipična delovna mesta diplomiranega organizatorja informatika. Študijski program je usmerjen v raziskovanje ter uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za neprekinjeno delovanje informacijskega sistema ter razvoj novih aplikacij z naprednimi orodji in storitvami v podjetjih z različnimi dejavnostmi in velikostmi kot tudi v javni in državni upravi. V času študija se študenti seznanijo z različnimi delovnimi okolji in metodami reševanja problemov, povezanih z raziskovanjem, razvojem, delovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema.

 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomirani organizator informatik UN je sposoben:

  • razvijati in zagotavljati IKT podporo končnim uporabnikom in predstaviti IKT rešitve kupcem,
  • uvajati programske rešitve in usposabljati končne uporabnike za učinkovito uporabo programskih rešitev,
  • načrtovati, modelirati in razvijati baze podatkov,
  • upravljati obstoječe baze podatkov,
  • analizirati, modelirati in optimizirati poslovne procese,
  • razvijati in izbirati programske rešitve,
  • sodelovati v procesu razvoja arhitektur, informacijskih sistemov, obdelave masovnih podatkov in interneta stvari,
  • analizirati podatke s sodobnimi orodji ter razviti in uporabiti primerne algoritme strojnega učenja in umetne inteligence za reševanje značilnih problemov v podjetjih, javni in državni upravi,
  • programirati in uporabljati razvojna orodja,
  • komunicirati s tehniškimi in poslovnimi strokovnjaki pri preslikavi potreb končnih uporabnikov v dobro opredeljene zahteve,
  • razumeti poslovne probleme in poiskati primerne načine za reševanje poslovnih problemov z uporabo informacijske tehnologije,
  • uporabljati in uvajati različne standarde s področja informacijskih sistemov,
  • uvesti, uporabljati in vzdrževati orodja in postopke za zagotavljanje kibernetske varnosti ter
  • voditi skupine različnih profilov v projektih razvoja informacijskega sistema.
  Profil diplomanta

  Tipična delovna mesta diplomanta so: informatik, organizator programer, skrbnik aplikacije, administrator baze podatkov, razvijalec informacijskih sistemov, sodelavec v IKT podpori uporabnikom, sistemski analitik, analitik podatkov, analitik programske opreme, vodja službe za informatiko. Diplomanti lahko nadaljujejo karierne poti in specializacijo na širokem področju tehniških, analitskih, komunikacijskih in vodstvenih segmentov informacijskih sistemov.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Kvantitativne metode I A. Žnidaršič 6 102
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Pravo v organizaciji A. Igličar 5 63
  Teorije organizacije in managementa P. Šprajc 6 60
  Organizacijsko vedenje M. Meško 6 63
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 63
  Management kadrovskih virov M. Bernik 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 7 63
  Informacijske in komunikacijske tehnologije

  B. Werber

  6 69
  Uvod v poslovodenje M. Marič 6 63

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Baze podatkov U. Rajkovič 7 63
  Sistemska analiza R. Leskovar 8 63
  Razvoj poslovnih aplikacij B. Werber 7 63
  Management tveganj in krize  

  I.Podbregar

  8 90
  Poslovni informacijski sistemi A. Pucihar 6 63
  Kvantitativne metode III  A. Brezavšček 6 75
  Kvantitativne metode II J. Jerebic 6 78
  Razvoj poslovnih modelov A. Pucihar 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 75

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Elektronsko upravljanje z dokumenti E. Jereb, U. Rajkovič 6 75
  Marketing G. Vukovič 6 75
  Delovno pravo B. Vavtar 6 75

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 63
  Modeliranje in simulacija sistemov A. Škraba 6 63
  Digitalno poslovanje A. Pucihar 6 63
  Management projektov T. Kern 8 63
  Informacijska varnost A. Brezavšček 6 63
  Projekt izgradnje informacijskega sistema R. Leskovar 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Prosto izbirni predmet*   6 63
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Pucihar 10 10

  * Prosto izbirni predmet v obsegu 6 ECTS si lahko študent izbere iz:
  - nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;
  - ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oz. katere koli druge univerze, za študijsko leto.
  Število ur je odvisno od izbranega predmeta. 

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Proces odločanja U. Rajkovič 6 63
  Spletno programiranje A. Baggia 6 63
  Programski jezik JAVA A. Škraba 6 63

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.