Priznavanje izpitov

Priznanje izpitov se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo na Univerzo v Mariboru, in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim znanja upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge za priznavanje. Kandidat/študent v referat za študentske zadeve odda popolno vlogo in sicer, za vsako posamično učno enoto študijskega programa, na katerega je vpisan na FOV UM. Vlogo in obvezne priloge pošljete po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj ali oddate osebno v Referatu za študentske zadeve.

Zaračunavanje prispevkov:

  1.  Po postavki  Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem (167,50 EUR - Cenik UM) se zaračuna kandidatom /študentom, ki uveljavljajo priznavanje znanj in spretnosti iz naslova neformalnih   znanj, ki niso vnaprej dogovorjene med fakulteto in kandidatom/študentom. Vsem ostalim ciljnim  skupinam se zaračunava prispevek Izdaja sklepa o priznavanju učnih enot oz. Izdaja o določitvi pogojev za nadaljevanje študija za študij po prekinitvi po ceniku UM (18,10 EUR - Cenik UM). Navedena prispevka se zaračuna za vsako posamezno oddano vlogo za priznavanje.
  2.  Transakcijski račun fakultete: 0110 0609 5916 533.
  3.  Sklicna številka: na plačilni nalog (položnico) obvezno vpišite sklicno številko, ki je enaka vaši vpisni/identifikacijski številki.

 

 

Vloga za izdajo učnih načrtov za priznanje izpitov na drugi fakulteti

Osebe, ki želijo uveljavljati opravljen izpit na FOV za priznanje izpita na drugi fakulteti izpolnijo ustrezno vlogo. Za podrobnosti nas kontaktirajte na elektronski naslov vs.fov@um.si

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.