Priznavanje izpitov

Priznanje izpitov se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2.

Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo na Univerzo v Mariboru, in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim znanja upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata/študenta, ki v referatu za študentske FOV vloži Vlogo za priznavanje.

Zaračunavanje prispevkov:

  1.  Po postavki  Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem (167,50 EUR - Cenik UM) se zaračuna kandidatom /študentom, ki uveljavljajo priznavanje znanj in spretnosti iz naslova neformalnih   znanj, ki niso vnaprej dogovorjene med fakulteto in kandidatom/študentom. Vsem ostalim ciljnim  skupinam se zaračunava prispevek Izdaja sklepa o priznavanju učnih enot oz. Izdaja o določitvi pogojev za nadaljevanje študija za študij po prekinitvi po ceniku UM (18,10 EUR - Cenik UM).
  2.  Transakcijski račun fakultete: 0110 0609 5916 533.
  3.  Sklicna številka: na plačilni nalog (položnico) obvezno vpišite sklicno številko, ki je enaka vaši vpisni/identifikacijski številki.

 

 

Vloga za izdajo učnih načrtov za priznanje izpitov na drugi fakulteti

Osebe, ki želijo uveljavljati opravljen izpit na FOV za priznanje izpita na drugi fakulteti izpolnijo ustrezno vlogo. Za podrobnosti nas kontaktirajte na elektronski naslov vs.fov@um.si