Management v zdravstvu in socialnem varstvu

V sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvajamo sodoben in atraktiven podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, pri katerem sodelujejo habilitirani visokošolski učitelji in številni priznani strokovnjaki iz prakse ter omogoča nadgradnjo strokovnega znanja z managerskimi znanji.

Naziv programa: magistrski študijski program (2. stopnja): Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Naziv diplomanta: magister zdravstveno – socialnega managementa, magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS

Način  izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija

Opis programa:

Študijski program ponuja kombinacijo različnih učnih enot, katerih namen je uravnoteženje praktičnih, teoretičnih in raziskovalnih znanj. V tem pogledu študijski program zajema širok spekter znanj in veščin, še zlasti za tiste, ki se boste ukvarjali z managementom izvajalcev zdravstvenega varstva, obvladovanjem človeškega kapitala, upravljanjem s poslovnimi procesi, oblikovanjem politike in strategije kakovosti, koordiniranjem aktivnosti znotraj zdravstvene ali socialne ustanove ipd. Diplomanti boste poglobljeno razumeli, kako usmerjati in organizirati zdravstvene vire in storitve v različnih organizacijskih okoljih. Nedvomno boste diplomanti tega študijskega programa sposobni prispevati k razvoju enega izmed pomembnejših sektorjev, tj. zdravstva.

Študenti si pridobijo naslednje splošne kompetence:

 • kongnitivne kompetence, ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju,
 • osebnostne, ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti,
 • operativne, ki so podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti,
 • odnosne, ki razvijajo vzajemnost in kooperativnost,
 • managerske, ki dejejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in
 • organizacijske, ki daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.
 • Opis
 • Predmetnik 2022/23
 • Predmetnik 2023/24
 • Predmetnik 2024/25
 • Predmetno specifične kompetence

  Študenti podiplomskega programa bodo pridobili potrebna znanja za:

  • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela.
  • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih.
  • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev.
  • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov.
  • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
  • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
  • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
  • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti.
  • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.
 • 1. letnik

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah

   S. Šostar Turk, G. Štiglic

  10 50
  Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah P. Šprajc 8 30
  Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdravstvenih in socialnih organizacijah

  V. Rajkovič, G. Štiglic

  10 50
  Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah B. Borstner 8 30
  Izbirni predmet 1   6 25
  Izbirni predmet 2   6 25
  Izbirni predmet 3   6 25
  Izbirni predmet 4   6 25

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah M. Maletič 6 25
  Na teorijah in dokazih utemeljeno zdravstvo v zdravstveno socialnem varstvu Pajnkihar 6 25
  Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje I. Eržen 6 25
  Ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveno socialnem varstvu J. Stričević 6 25
  Pravna ureditev v zdravstvenih in socialnih organizacijah B. Vavtar 6 25
  Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje S. Kraljić 6 25

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  2. letnik

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Procesni management v zdravstvenih in socialnih organizacijah T. Kern 8 30
  Ekonomika v zdravstvenih in socialnih organizacijah N. Maher 8 30
  Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v zdravstvenih in socialnih organizacijah M. Ferjan 7 30
  Vplivi okolja na zdravje S. Šostar Turk 7 30
  Izbirni predmet   6 25
  Magistrsko delo Z. Balantič 24 30

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in socialnih organizacijah G. Vukovič 6 25
  Standardizacija na področju zdravstvenega in socialnega varstva B. Ačko 6 25
  Management in voditeljstvo v zdravstveni negi I. Podbregar, M. Lorber  6 25

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

   

 • 1. letnik

  • Predmetnik in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

  2. letnik

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Procesni management v zdravstvenih in socialnih organizacijah T. Kern 8 30
  Ekonomika v zdravstvenih in socialnih organizacijah N. Maher 8 30
  Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v zdravstvenih in socialnih organizacijah M. Ferjan 7 30
  Vplivi okolja na zdravje S. Šostar Turk 7 30
  Izbirni predmet   6 25
  Magistrsko delo Z. Balantič 24 30

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in socialnih organizacijah G. Vukovič 6 25
  Standardizacija na področju zdravstvenega in socialnega varstva B. Ačko 6 25
  Management in voditeljstvo v zdravstveni negi I. Podbregar, M. Lorber  6 25

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

  • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

   

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.