Projekti

Raziskovalni program (RP)

Šifra RP Naziv RP Nosilec
P5-0018 Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju izr. prof. dr. Andreja Pucihar
P5-0364 Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije red. prof. Vlado Dimovski (UL EF), sodelujoči na UM FOV (red. prof. dr. Marko Ferjan)

 

  • Domači projekti
  • Mednarodni projekti
  • naziv projekta nosilec projekta
    Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II. (»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«) doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Damjan Maletič
    Celostna konceptualna in idejna zasnova spletne strani Zaposlitvenega centra Korak (»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«) doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
    Inovativni pristopi k sooblikovanju aktivnosti Javnega zavoda Mladi zmaji (»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«) doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
    Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
    Celovita optimizacija naprednih modelov za krmiljenje vitke proizvodnje v okolju ATO-AssembleToOrder doc. dr. Matjaž Roblek, izr. prof. dr. Petra Šparl
    Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
    Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji izr. prof. dr. Andrej Škraba
    Pogodba o sodelovanju št. 01/2008-S-MK, podpisana s Iskro Avtoelektriko d.d.. doc. dr. Davorin Kofjač
    Pogodba o sodelovanju št. 3/2008/MK-DK, pogodba podpisana z Mizarstvom Bolčič s.p. doc. dr. Davorin Kofjač
    Določitev upravljalskih strategij na modelu človeških virov s pomočjo samodejno-adaptivnih evolucijskih in biološko navdahnjenih algoritmov (Bilaterala SI-Rusija) izr. prof. dr. Andrej Škraba

    Razvoj zelenih pristanišč v oskrbnih verigah z metodami modeliranja in simulacije (študije primerov slovenskih in črnogorskih pristanišč: Koper, Bar in Kotor) (Bilaterala SI-Črna gora)

    doc. dr. Davorin Kofjač
    Izdelava koncepta IT platforme za proizvodnjo (Po kreativni poti do znanja 2016/2017) red. prof. dr. Jure Kovač, doc. dr. Alenka Baggia
    Razvoj prototipa informacijskega sistema za napovedovanje odpovedi izdelkov (Po kreativni poti do znanja 2016/2017) doc. dr. Davorin Kofjač, izr. prof. dr. Andrej Škraba
    Evolucijski in biološko navdahnjeni algoritmi za učinkovito upravljanje kiberfizičnih sistemov in interneta stvari (Bilaterala SI-Rusija) izr. prof. dr. Andrej Škraba
    Razvoj govorno upravljanega invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema (Bilaterala SI-Črna gora) izr. prof. dr. Andrej Škraba
    Model zaposlitvenih priložnosti in integracija različnih ranljivih družbenih skupin (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018) doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
    Model Mepi-ja v slovenskem visokošolskem prostoru (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018) doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
    Oblikovanje kompetenčnega modela za delovna mesta v podjetju DHL Global Forwarding, d.o.o. doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
    Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Damjan Maletič

     

  • naziv projekta nosilec projekta

    ProCare - Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare (PROGRAM ERASMUS +)

    izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
    AFE - ATHLETES FRIENDLY EDUCATION (PROGRAM ERASMUS +) red. prof. dr. Marko Ferjan

    Collaborative framework for energy EFFICIENT SME systems

    doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar
    CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation izr. prof. dr. Andreja Pucihar
    Geographical information processing for the environmental pollution-related security within urban scale environments izr. prof. dr. Andrej Škraba
    ENviSION - EmpoweriNg (European) SME business model InnovatiON  (H2020) izr. prof. dr. Andreja Pucihar
    MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (PROGRAM ERASMUS +) izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber

    QVCMP - Qualification, validation and certification of maintenance personnel (PROGRAM ERASMUS +)

    doc. dr. Damjan Maletič