Projekti

Raziskovalni program (RP)

Šifra RP Naziv RP Nosilec
P5-0018 Sistemi za podporo odločanju v digitalnem poslovanju red. prof. dr. Andreja Pucihar
P5-0364 Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije red. prof. Vlado Dimovski (UL EF), sodelujoči na UM FOV (red. prof. dr. Marko Ferjan)

 

 • Domači projekti
 • Mednarodni projekti
 • naziv projekta nosilec projekta
  Razvoj slovenščine v digitalnem okolju red. prof. dr. Andrej Škraba
  Identifikacija vrzeli in razvojne smernice programa usposabljanja udeležencev ACC s področja organizacije in managementa (Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020) red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
  Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti (»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«) red. prof. dr. Robert Leskovar, doc. dr. Miha Marič
  Hipoterapija za otroke - interakcija trodimenzionalnega gibanja (»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«) red. prof. dr. Goran Vukovič, izr. prof. dr. Borut Werber
  Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja – INOVUP doc. dr. Branislav Šmitek, doc. dr. Gregor Lenart
  Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II. (»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«) izr. prof. dr. Borut Werber, doc. dr. Damjan Maletič
  Celostna konceptualna in idejna zasnova spletne strani Zaposlitvenega centra Korak (»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«) red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
  Inovativni pristopi k sooblikovanju aktivnosti Javnega zavoda Mladi zmaji (»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«) red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
  Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
  Celovita optimizacija naprednih modelov za krmiljenje vitke proizvodnje v okolju ATO-AssembleToOrder doc. dr. Matjaž Roblek, izr. prof. dr. Petra Šparl
  Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
  Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji izr. prof. dr. Andrej Škraba
  Pogodba o sodelovanju št. 01/2008-S-MK, podpisana s Iskro Avtoelektriko d.d.. doc. dr. Davorin Kofjač
  Pogodba o sodelovanju št. 3/2008/MK-DK, pogodba podpisana z Mizarstvom Bolčič s.p. doc. dr. Davorin Kofjač
  Določitev upravljalskih strategij na modelu človeških virov s pomočjo samodejno-adaptivnih evolucijskih in biološko navdahnjenih algoritmov (Bilaterala SI-Rusija) izr. prof. dr. Andrej Škraba

  Razvoj zelenih pristanišč v oskrbnih verigah z metodami modeliranja in simulacije (študije primerov slovenskih in črnogorskih pristanišč: Koper, Bar in Kotor) (Bilaterala SI-Črna gora)

  doc. dr. Davorin Kofjač
  Izdelava koncepta IT platforme za proizvodnjo (Po kreativni poti do znanja 2016/2017) red. prof. dr. Jure Kovač, doc. dr. Alenka Baggia
  Razvoj prototipa informacijskega sistema za napovedovanje odpovedi izdelkov (Po kreativni poti do znanja 2016/2017) doc. dr. Davorin Kofjač, izr. prof. dr. Andrej Škraba
  Evolucijski in biološko navdahnjeni algoritmi za učinkovito upravljanje kiberfizičnih sistemov in interneta stvari (Bilaterala SI-Rusija) izr. prof. dr. Andrej Škraba
  Razvoj govorno upravljanega invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema (Bilaterala SI-Črna gora) izr. prof. dr. Andrej Škraba
  Model zaposlitvenih priložnosti in integracija različnih ranljivih družbenih skupin (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018) red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  Model Mepi-ja v slovenskem visokošolskem prostoru (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018) red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  Oblikovanje kompetenčnega modela za delovna mesta v podjetju DHL Global Forwarding, d.o.o. red. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Iztok Podbregar
  Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih izr. prof. dr. Borut Werber, doc. dr. Damjan Maletič
  Razvoj metodologije in spletne rešitve za vrednotenje zrelosti in spodbujanje uporabe odprtih podatkov v slovenskem gospodarstvu (ARIS-CRP) red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

   

 • naziv projekta nosilec projekta
  REMOWA - Remote working management skills for HR professionals (PROGRAM ERASMUS+) izr. prof. dr. Mojca Bernik
  ReLearn Plastics - Innovative learning methodologies in schools for  strengthening the awareness and active citizenship about plastics consumption (PROGRAM ERASMUS+) red. prof. dr. Polona Šprajc
  NEXTLOG - Building next generation competencies for logisticians and supply chain managers (PROGRAM ERASMUS+) doc. dr. Damjan Maletič
  MARDS - Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania - good pract ice paradigm (PROGRAM ERASMUS+) red. prof. dr. Andrej Škraba

  ProCare - Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare (PROGRAM ERASMUS +)

  izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
  AFE - ATHLETES FRIENDLY EDUCATION (PROGRAM ERASMUS +) red. prof. dr. Marko Ferjan

  Collaborative framework for energy EFFICIENT SME systems

  red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar
  CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation red. prof. dr. Andreja Pucihar
  Geographical information processing for the environmental pollution-related security within urban scale environments izr. prof. dr. Andrej Škraba
  ENviSION - EmpoweriNg (European) SME business model InnovatiON  (H2020) red. prof. dr. Andreja Pucihar
  MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (PROGRAM ERASMUS +) izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, izr. prof. dr. Borut Werber

  QVCMP - Qualification, validation and certification of maintenance personnel (PROGRAM ERASMUS +)

  doc. dr. Damjan Maletič

  Care4Health: Building the Healthcare Worker of Tomorrow (PROGRAM ERASMUS +) doc. dr. Alenka Baggia

  AI2SEP - Developing Talents in Artificial Intelligence to Solve Disruptive Environmental Problems (PROGRAM ERASMUS+)

  doc. dr. Alenka Baggia

   

   

   

 

Raziskovalni program št. P5-0018 in P5-0364 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operaciji Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 in Po kreativni poti do znanja 2017–2020 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.