Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management informacijskih sistemov MAG.

Naziv diplomanta: magister organizator informatik

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija – avditorna ter videokonferenčna predavanja z e-aktivnostmi, laboratorijske vaje in vaje z e-aktivnostmi.

Cilj programa: Cilj magistrskega študija je usposobiti strokovnjake za organiziranje in obvladovanje informacijskih sistemov. V teku študijskega procesa študenti razvijejo raziskovalne, tehniške, analitične, komunikacijske in vodstvene (managerske) kompetence, ki jim omogočajo suvereno vodenje skupin ter obvladovanje poslovnih aktivnosti s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. S pridobljenimi analitičnimi in konceptualnimi znanji lahko sledijo tehnološkim novostim, rešujejo kompleksne probleme in razvijajo nove rešitve in pristope s področja informacijskih sistemov.

Študenti razvijejo naslednje kompetence:

 • sposobnost reševanja kompleksnih problemov na področju informacijskih sistemov,
 • sposobnost vodenja interdisciplinarne skupine strokovnjakov,
 • sposobnost uporabe zahtevnih statističnih in simulacijskih metod v poslovnem kontekstu,
 • sposobnost samostojnega in skupinskega razvijanja programskih rešitev,
 • sposobnost kritične presoje v procesu odločanja, kakovosti programske opreme in procesa razvoja le-te,
 • sposobnost samostojnega raziskovanja specifičnih področij kot so kibernetska varnost, testiranje programske opreme, interneta stvari in podatkovnega rudarjenja in znanost o podatkih.

Perspektive osebnega razvoja so na tem področju odlične, saj so strokovnjaki s področja informacijskih sistemov zelo iskani v RS in širše.

 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Magister organizacije in managementa informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih sistemov in tehnologij. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih ravneh organiziranja in vodenja poslovnih sistemov. Tako je magister znanosti opremljen tudi z znanji potrebnimi za delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov na različnih področjih industrije, financ, zavarovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva, znanosti in raziskovanja.

  Magistrski študij je zasnovan tako, da omogoča pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva. Osnovna znanja iz metodoloških predmetov, organizacije in managementa, ekonomike ter projektnega dela mu omogočajo uspešno delo v multidisciplinarnih projektnih skupinah, kjer lahko kreativno nastopa v teamu v vodilni ali operativni funkciji.

  S pridobljenim znanjem in izkušnjami s področja informacijskih tehnologij so pripravljeni voditi, usmerjati, predlagati in usklajevati sodelovanje med sodelavci iz strokovnih področij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov. Obsežna teoretična podlaga pridobljena med študijem omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

  Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje najzahtevnejših problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela. Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito obvladovanje organizacije.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju  K. Breznik 7 75
  Teorija sistemov A. Škraba 8 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60
  Objektno orientirana analiza in razvoj R. Leskovar 8 60
  Poslovna inteligenca M. Marolt 7 60
  Razvoj poslovnih programskih rešitev B. Werber, U. Rajkovič 8 60
  Management tveganj

  I. Podbregar

  8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Management informacijskih sistemov za digitalno poslovanje A. Pucihar 8 60
  Modeliranje kompleksnih sistemov A. Škraba 8 60
  Raziskovanje informacijskih sistemov ** M. Kljajić Borštnar 8 60
  Kakovost programske opreme R. Leskovar 7 60
  Sodobna organizacijska in managerska orodja P. Šprajc 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič, A. Pucihar 10 10

  ** Študentom 2. letnika - generacija vpisanih 2017/18 v 1. letnik, ki imajo med obveznostmi 1. letnika predmet Raziskovanje informacijskih sistemov, se v 2. letniku namesto istoimenskega predmeta Raziskovanje informacijskih sistemov (2. letnik) doda predmet Razvoj poslovnih programskih rešitev kot dodatna študijska obveznost. Študentom 2. letnika generacije vpisanih 2017/18 v 1. letnik, ki so že opravili predmet Raziskovanje informacijskih sistemov v 1. letniku pred prenovo študijskega programa, se le-ta prizna, ostali študenti morajo izpitno obveznost opraviti. 

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Zeleni informacijski sistemi A. Baggia 6 60
  Podatkovno rudarjenje M. Kljajić Borštnar 6 60
  Kibernetska varnost A. Brezavšček 6 60
  Testiranje programske opreme A. Baggia, R. Leskovar 7 60
  Informacijske tehnologije za digitalno transformacijo A. Pucihar 7 60
  Internet stvari A. Škraba 7 60

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.