Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv diplomanta:

 • diplomirani organizator kadrovskih in izobraževalnih sistemov (UN), 
  diplomirana organizatorka kadrovskih in izobraževalnih  sistemov (UN)

          (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2018/19 dalje)

 • diplomirani organizator (UN), diplomirana organizatorka (UN)
        (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2017/18)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Cilj programa je zagotoviti diplomantom širok nabor znanj, ki zajemajo poslovanje organizacij, s poudarkom na kadrovsko izobraževalnem področju. Program opremi diplomanta z znanji in orodji, ki omogočajo organiziranje poslovnih procesov na eni strani in spremljanje vedenjskih oblik zaposlenih in njihove delovne uspešnosti na drugi strani. Dodatna poglobljena znanja s področja kadrovskih in izobraževalnih sistemov diplomantu omogočajo upravljanje in organiziranje kadrovskih procesov, kot tudi reševanje problemskih situacij med zaposlenimi v organizaciji.

 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Strokovni profil diplomanta je utemeljen na teoretičnih znanjih in znanstvenem pristopu, na sistemski analizi in vključevanju raziskovalnega dela v pedagoški proces ter na reševanju kompleksnih problemov. Diplomant je usposobljen za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje kadrovske dejavnosti v organizaciji. Ker se pri študiju vseskozi prepletajo znanja o kadrovskih, informacijskih in proizvodno-poslovnih procesih, njegov strokovni profil omogoča razvoj širokega spektra kompetenc, s katerimi lahko učinkovito obvladuje: planiranje, ocenjevanje intelektualnega potenciala, izbiranje, informiranje, motiviranje, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih; določanje zahtevanih in dejanskih kompetenc; delovno-pravna razmerja; ugotavljanje potreb po novem znanju, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo izobraževanja, prenos in upravljanje znanja; uporabo kadrovskih informacijskih ekspertnih orodij; inoviranje kadrovskih procesov; vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov.

  Diplomant obvlada razvijanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, projektiranje in strokovno vodenje kadrovskega in izobraževalnega poslovanja, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema, vodenje in realizacijo kadrovskih in izobraževalnih projektov ter vodenje kadrovskih in izobraževalnih služb. Usposobljen je za oblikovanje kadrovske strategije in razvojne politike ter za vodenje kadrovskih sistemov in upravljanje izobraževalnih organizacij.

  Profil diplomanta

  Sposobnosti za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje kadrovskih, izobraževalnih, organizacijskih dejavnosti.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Kvantitativne metode I A. Žnidaršič 6 102
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Pravo v organizaciji A. Igličar 5 63
  Teorije organizacije in managementa P. Šprajc 6 60
  Organizacijsko vedenje M. Meško 6 63
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 63
  Management kadrovskih virov M. Bernik 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 7 63
  Kadrovska funkcija v organizacijah V. Novak 6 69
  Uvod v poslovodenje M. Marič 6 63

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija izobraževanja E. Jereb 7 63
  Voditeljstvo O. Arsenijević 8 63
  Trg dela in zaposlovanje V. Novak 7 63
  Management tveganj in krize   I. Podbregar 8 90
  Obvladovanje kritične infrastrukture in kadri   T. Ivanuša 6 63
  Marketing G. Vukovič 6 75
  Kvantitativne metode II J. Jerebic 6 78
  Delovno pravo B. Vavtar 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Elektronsko upravljanje z dokumenti E. Jereb, U. Rajkovič 6 75
  Kvantitativne metode III A. Brezavšček 6 75

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 63
  Planiranje kadrov M. Bernik 6 63
  Selekcijski postopki M. Meško 6 63
  Management projektov T. Kern 8 63
  Organizacija izobraževanja M. Ferjan 6 63
  Metodologija usposabljanja kadrov G. Vukovič 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Prosto izbirni predmet*   6 63
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Brezavšček 10 10

  * Prosto izbirni predmet v obsegu 6 ECTS si lahko študent izbere iz:
  - nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;
  - ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oz. katere koli druge univerze, za študijsko leto.
  Število ur je odvisno od izbranega predmeta. 

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Inovacijski management M. Maletič 6 63
  Poslovno načrtovanje M. Marič 6 63
  Kadrovski informacijski sistem

  M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar

  6 63
  Načrtovanje kariere M. Meško 6 63

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.