Zgodovina fakultete

Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Kranju. Ustanovljena je bila leta 1958 in se ponaša s šestdesetletno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in managerskega dela v organizacijah. V celotnem obdobju delovanja je fakulteta izšolala prek 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, javni upravi idr. kot strokovnjaki in managerji.

Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo in prakso organizacije poslovnih in delovnih sistemov, informacijskih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Vzgojno izobraževalna dejavnost fakultete poteka v okviru pedagoške enote, ki vključuje katedre, Center za informacijske tehnologije ter knjižnico z indok službo. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je organizirana v okviru Inštituta za organizacijo in management, Raziskovalnega centra ter posameznih laboratorijev. Poleg tega ima fakulteta še Center za izobraževanje in svetovanje ter Založbo Moderna organizacija. Fakulteta izdaja znanstveno revijo Organizacija.

S številnimi inštituti, fakultetami in univerzami po svetu so vzpostavljeni stiki, ki omogočajo sodelovanje tako na področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij pri organizaciji in udeležbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; izmenjava različne študijske literature idr.

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede je, da kot družbeno koristna organizacija prispeva k razvoju okolja, s tem da v domačem in v mednarodnem prostoru na vsebinskih področjih: organizacije in managementa, inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskega managementa, okoljskega managementa, managementa kakovosti, kvantitativnih metod v organizacijskih vedah, informacijskih sistemov ter na drugih vsebinskih področjih, po mednarodno priznanihz načelih kakovosti v visokem šolstvu in uveljavljenih modelih poslovne odličnosti izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost, visokošolsko izobraževanje študentov, vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje, svetovanje, konferenčno dejavnost, založniško dejavnost ter druge dejavnosti visokošolskih zavodov.