Zgodovina fakultete

Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Kranju. Ustanovljena je bila leta 1958 in se ponaša s šestdesetletno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in managerskega dela v organizacijah. V celotnem obdobju delovanja je fakulteta izšolala prek 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, javni upravi idr. kot strokovnjaki in managerji.

Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo in prakso organizacije poslovnih in delovnih sistemov, informacijskih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Vzgojno izobraževalna dejavnost fakultete poteka v okviru pedagoške enote, ki vključuje katedre, Center za informacijske tehnologije ter knjižnico z indok službo. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je organizirana v okviru Inštituta za organizacijo in management, Raziskovalnega centra ter posameznih laboratorijev. Poleg tega ima fakulteta še Center za izobraževanje in svetovanje ter Založbo Moderna organizacija. Fakulteta izdaja znanstveno revijo Organizacija.

S številnimi inštituti, fakultetami in univerzami po svetu so vzpostavljeni stiki, ki omogočajo sodelovanje tako na področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij pri organizaciji in udeležbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; izmenjava različne študijske literature idr.

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru je voditi razvoj organizacijskih znanosti v domačem in v mednarodnem prostoru. Z delovanjem na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij, ter na drugih vsebinskih področjih razvijati znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in strokovno dejavnost ter s tem doprinašati k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.