Knjižne novosti april - junij 2024

 


Računalništvo

ROVAN, Jože, TURK, Tomaž. Analiza podatkov s SPSS za Windows. 3. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-240-248-8. [COBISS.SI-ID 264160256]

 


Upravljanje s čoveškimi viri (HRM)

YATE, Martin John. The HR career guide : great answers to tough career questions. Alexandria (Virginia) [etc.]: Society for Human Resource Management, cop. 2018. IX, 187 str., ilustr. ISBN 978-1-58644-476-1, ISBN 978-1-58644-478-5, ISBN 978-1-58644-479-2. [COBISS.SI-ID 195970563]

 


Ekonomija

ŠIREC, Karin, TOMINC, Polona, CRNOGAJ, Katja, RUS, Matej, BRADAČ HOJNIK, Barbara. Podjetništvo za trajnostno prihodnost : GEM Slovenija 2023. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2024. 154 str., ilustr. Knjižna zbirka Globalni podjetniški monitor Slovenija. ISBN 978-961-286-846-8. ISSN 3023-9869. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/864, DOI: 10.18690/um.epf.2.2024. [COBISS.SI-ID 192710659]

ŠIREC, Karin, BRADAČ HOJNIK, Barbara, MOČNIK, Dijana. Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih : Slovenski podjetniški observatorij 2023. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2024. 154 str., ilustr. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-848-2. ISSN 1854-8040. DOI: 10.18690/um.epf.3.2024. [COBISS.SI-ID 192622595]

 

 

Pravo

TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Pravni in praktični vidiki umetne inteligence. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2024. 167 str. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-35-2. [COBISS.SI-ID 185712899]

TURK, Boštjan J. Skrivnosti prava. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2024. 147 str. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-34-5. [COBISS.SI-ID 185712387]

 


Matematika

DI DOMENICO, Alessandro. Introduction to quantum control and dynamics. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2022. XVI, 400 str., graf. prikazi. Advances in applied mathematics. ISBN 978-0-367-50790-9, ISBN 978-1-003-05126-8, ISBN 978-0-367-76764-8. [COBISS.SI-ID 193887747]

KOŠMELJ, Blaženka, ROVAN, Jože. Statistično sklepanje. 2. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007. 312 str., graf. prikazi, tabele. EF, Učbenik. ISBN 978-961-6081-70-2. [COBISS.SI-ID 236861184]

 


Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FOV, 2. 7. 2024

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.