EKO FOV

V mesecu marcu 2013 smo na okrogli mizi: »Okolje in mladi: kako jih spodbuditi k skrbi za okolje?«, ki je potekala v okviru 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, razpravljali o spodbujanju mladih k skrbi za okolje in tako prišli na idejo, da bi tudi na Fakulteti za organizacijske vede študente vzpodbudili k odgovornemu ravnanju z okoljem in odpadki.

S strani mag. Gregorja Cerarja, nacionalnega koordinatorja programa Ekošola, ki je bil aktivni govorec na prej omenjeni okrogli mizi, smo bili seznanjeni z možnostmi vključitve v program Ekošola, za katerega  že več kot 15 let skrbi društvo DOVES in ga izvajajo različne vzgojno – izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi.

V študijskem letu 2013/2014 so v program Ekošole pričeli vključevati tudi fakultete in tako smo tudi na Fakulteti za organizacijske vede pričeli z okoljskim pregledom in akcijskim načrtom naše ustanove.

Ustanovili smo delovno skupino za program Ekošola, ki jo vodita koordinatorici programa Ekošola za FOV, doc. dr. Alenka Baggia in Petra Gorjanc, ter naleteli na odličen odziv študentov, zaposlenih in učiteljev.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

UM Fakulteta za organizacijske vede je v študijskem letu 2014/2015 prejela Zeleno zastavo mednarodnega programa Ekošola in priznanje za izjemen dosežek pri izobraževanju za trajnostni razvoj in njegovemu upravljanju, s katerim stalno izboljšuje okoljsko delovanje v šoli in širši skupnosti.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.