doc. dr. Matjaž Maletič

Kabinet: 
504
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 296
Govorilne ure (obvezna predhodna prijava na e-poštni naslov): 
  • vsako sredo od 12.00 do 13.00 ure

Biografija

Matjaž Maletič je leta 2003 diplomiral na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani s področja lesarstva in leta 2006 diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru s področja organizacije in managementa. Doktorat znanosti s področja management kakovosti z naslovom “Influence of Sustainable Quality Management on Organisational Performance” je obranil septembra 2013 prav tako na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru.
Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah. Ravno tako so njegovi raziskovalni rezultati objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, kot so to: Journal of Cleaner Production, International Journal of Production Research, Total Quality Management & Business Excellence, Journal of manufacturing technology management. Za svoje raziskovalno delo z naslovom “Sustainability practices and financial and market performance: The mediating role of innovation performance” je leta 2014 prejel tudi nagrado – Best Paper Award, in sicer na 17th QMOD-ICQSS Conference (Quality Management and Organizational Development, International Conference on Quality and Service Sciences, Prague 2014).

Bibliografija

Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., & Gomišček, B. (2018). Development of a Model Linking Physical Asset Management to Sustainability Performance: An Empirical Research. Sustainability, 10(12), 4759. https://doi.org/10.3390/su10124759

Maletič, M., Maletič, D., & Gomišček, B. (2018). The role of contingency factors on the relationship between sustainability practices and organizational performance. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], 2018, vol. 171, str. 423-433, tabele. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617321704

Maletič, M., Maletič, D., & Gomišček, B. (2016). The impact of sustainability exploration and sustainability exploitation practices on the organisational performance: a cross-country comparison. Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], 2016, vol. 138, part 2, str. 158-169, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.132. 

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Effect of sustainability-oriented innovation practices on the overall organisational performance: an empirical examination. Total Quality Management & Business Excellence,  ISSN 1478-3363, 2016, vol. 27, iss. 9/10, str. 1171-1190. http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1064767 

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Do corporate sustainability practices enhance organizational economic performance?. International journal of quality and service sciences, ISSN 1756-669X, 2015, vol. 7, no. 2/3, str. 184-200, tabele, http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-02-2015-0025 

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Sustainability exploration and sustainability exploitation : from a literature review towards a conceptual framework. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], Sep. 2014, vol. 79, str. 182-194, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.045 

MALETIČ, Damjan, MALETIČ, Matjaž, GOMIŠČEK, Boštjan. The impact of quality management orientation on maintenance performance. International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, 2014, vol. 52, no. 6, str. 1744-1754, doi: 10.1080/00207543.2013.848480. 

MALETIČ, Matjaž, PODPEČAN, Manja, MALETIČ, Damjan. ISO 14001 in a corporate sustainability context: a multiple case study approach. Management of Environmental Quality: An International Journal, 2015, 26(6), 872-890. http://dx.doi.org/10.1108/MEQ-08-2014-0129 SCOPUS

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss

Raziskovalno področje

  • pristopi managementa kakovosti in odličnosti, 
  • trajnostni razvoj organizacije in inovativnost,
  • exploitation/exploration paradigma,
  • kakovost v zdravstvu.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.