Razpis za izbor najboljšega študenta UM v študijskem letu 2018/2019

Kategorija novice: 
Obvestila

Z razpisom želimo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Študenti se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 8. aprila 2019, do 12. ure.

Razpis in prijavni obrazec se nahajata v prilogi.