Vabilo študentom za sodelovanje v projektu javnega razpisa za sofinanciranje projektov

Kategorija novice: 
Obvestila

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z javnim zavodom Mladi Zmaji, razpisuje v okviru programa »Študentski inovativni projekt za družbeno korist« tri plačane raziskovalne študijske prakse (en študent/študentka VS študija programa OM KIS, en študent/študentka UN študijskega programa OM KIS, ena študentka/študent MAG študija programa OM KIS, en študent/študentka VS študija programa OM IS). Študenti bodo sodelovali s študenti iz drugih fakultet (predvidoma pravo, socialna pedagogika in fizioterapija/medicina).

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na enega od študijskih programov ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki ali že vključeni v projekt istega razpisa.

Kratka vsebina:

Projekt utemeljujemo s kreativnimi in inovativnimi pristopi, v katere bi spodbudili študente pri sooblikovanju izvedbe programov v Javnem zavodu Mladi zmaji. Aktivnosti, ki jih predvidevamo, so povezane z aktivno vključenostjo študentov v soustvarjalce programa v centrih in vikend programa v centrih. Ravno tako bi bili študenti vključeni tudi v organizacijo in izvedbo dogodkov v organizaciji Javnega zavoda Mladi zmaji. Glede na to, da je projektno delo znanilka uspešnih organizacij, ki na ta način veliko hitreje premagujejo ovire konkurenčnosti in ostalih dimenzij trga današnjega časa, je praktična usvojitev projektnih aktivnosti nujna. Študenti bi bili vključeni v vse faze projekta - od raziskovanja potreb, priprave programa, prevzema nalog glede na želje in potrebe projekta, do izvedbe in evalvacije. Obenem se predvideva tudi raziskava na terenu in soustvarjanje programov.

V projektu sodeluje:

  • 4 študenti FOV UM (visokošolskega strokovnega študija OMIS, visokošolskega strokovnega študija OM KIS, univerzitetnega študija OM KIS, magistrskega študija OM KIS).
  • 3 študenti drugih fakultet.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti, ki so s svojim dosedanjim delom pokazali interes za raziskovanje in študij (aktivnosti na predhodnih projektih, aktivnost na predavanjih, aktivnost na vajah), in bodo na razpolago vse 4 mesece (od aprila do julija).

Od študentov pričakujemo samoiniciativnost, pripravljenost na timsko delo, osnovne analitske sposobnosti, ter pripravljenost na učenje in delo. V izbor bodo prišli le tisti študentje, ki redno opravljajo svoje študijske obveznosti in so pri študiju posebej prizadevni. Prednost bodo imeli študentje, ki bodo lahko izkazali, da jih posebej zanima področje izdelave koncepta, pisanje zgodb, ustvarjanje promocijskega materiala in postavitev spletne strani. Izbranim študentom lahko takšna praksa pomeni bogato izkušnjo in prispeva k njihovemu osebnostnemu in siceršnjemu napredku in jim olajša iskanje zaposlitve.

Predvidena denarna spodbuda študentu: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).

Izpolnjeno prijavnico (na koncu tega dokumenta) pošljite po elektronski pošti z zadevo »Študentski inovativni projekt za družbeno korist« na naslov: polona.sprajc@um.si do vključno 22. 2. 2019 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, bo izbirna komisija naredila izbor po zgoraj navedenih kriterijih. Prijavljeni študenti bodo o izboru obveščeni najkasneje do 23. 2. 2019.