18. 05. 2023
16:00
Lokacija: 
MS Teams
Online
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede velja za vodilno izobraževalno ustanovo na področju organizacije in managementa in je ena najbolje opremljenih fakultet, ki ponuja mednarodno akreditirane študijske programe, odlične pogoje za študij preko blokovnega načina, možnost študija na daljavo, predvsem pa perspektivno poklicno pot ter karierni razvoj.

V četrtek, 18. 5. 2023 ob 16. uri  bomo vsem, ki vas zanima študij na fakulteti z najdaljšo tradicijo na področju organizacije in managementa v Sloveniji, predstavili vse podrobnosti o študiju, študijskih programih in odgovorili na vaša vprašanja v zvezi s študijem.

Zabeležite si termin 18. maj ob 16. uri in se nam pridružite na daljavo.

Prijavite se preko spletne povezave: https://1ka.arnes.si/a/f68bd7b1

Informativni dan bo potekal na daljavo, preko spletnega orodja MS Teams.

Povezava do dogodka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViNWY0ZTEtNGQ4Yi00MzAxLWE1YTItZTEzNDFjOTA4M2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22cc302e98-7d82-4ad2-97db-2491b83a8b6d%22%7d

Več informacij o naših študijskih programih: https://fov.um.si/sl/novice/10/2022/informacije-o-studiju-na-fov-um-za-bodoce-studente

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.