Volitve dekana FOV UM 2021

 

Senat Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru je na svoji 7. izredni seji dne 28. 01. 2021 sprejel sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Na tem mestu bodo objavljeni vsi dokumenti, vezani na postopek volitev dekana Fakultete za organizacijske vede.

 

RAZPIS VOLITEV DEKANA FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 2021

Sklep o razpisu volitev dekana FOV UM

Priloge k sklepu (prijava, soglasje, vloga)

Rokovnik za izvedbo volitev dekana FOV UM

Odločba o imenovanju volilne komisije

Odločba o imenovanju volilnega odbora

 

PRAVILNIK O VOLITVAH DEKANA

Pravilnik o volitvah dekanov članic UM št. 012-2018-2 (UPB 1)

 

SKLEPI IN GRADIVO VOLILNE KOMISIJE FOV UM

Volilni imenik FOV UM za volitve dekana FOV UM - Iz vrst drugih delavcev FOV UM

Volilni imenik FOV UM za volitve dekana FOV UM - Iz vrst študentov FOV UM

Volilni imenik FOV UM za volitve dekana FOV UM - Iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FOV UM

 

PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DEKANA FOV UM

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.