dr. Janja Jerebic, docent

Kabinet: 
308
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 217

Obvestila in informacije

Študenti starih nebolonjskih in bolonjskih študijskih programov najdete informacije o obveznostih pri izpitih iz Matematike, Statistike in Multivariatne analize na spletni strani http://predmeti.fov.uni-mb.si/matstat/.