Barbara Grabec, mag.

Organizacijska enota: 
Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Kabinet: 
603
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 251