Alenka Bratina

Organizacijska enota: 
Služba za računovodske zadeve
Kabinet: 
702
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 271